X

อุทยานแห่งชาติแหลมสน จ.ระนอง ประกาศปิดท่องเที่ยวทางทะเล5 เดือน ช่วงฤดูฝน

()

อุทยานแห่งชาติแหลมสน จ.ระนอง ประกาศปิดท่องเที่ยวทางทะเล 5 เดือน ช่วงฤดูฝน

ระนอง-นายสุกฤติ กระต่ายจันทร์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแหลมสน เปิดเผยว่า ด้วยอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้มีประกาศฉบับลงวันที่ 14 มิถุนายน 2556 แจ้งปิดอุทยานแห่งชาติทางทะเลตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค.-14 ต.ค.ของทุกปี ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและการเดินทาง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินซึ่งอาจเกิดอันตรายจากการท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นช่วงหน้าฝนที่มักเกิดภัยธรรมชาติ คลื่นลมทะเลแปรปรวน ในกรณีที่เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศและภัยพิบัติตามธรรมชาติ

อุทยานแห่งชาติแหลมสนพิจารณาแล้ว เพ่อให้เป็นไปตามประกาศอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืชดังกล่าวข้างต้น จึงประกาศปิดการท่องเที่ยวในทะเลทั้งหมดรวมถึงเกาะแก่งต่างๆในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแหลมสน จังหวัดระนองและจังหวัดพังงา ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค.2562-14 ต.ค.2562 ข่าว บุญเลื่อน ต.003

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง