จังหวัดระนอง ปล่อย 59 ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่มีสัญชาติเมียนมา ที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษ

จังหวัดระนอง ปล่อย 59 ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่มีสัญชาติเมียนมา ที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษ

ระนอง- (21 พ.ค.62) ณ ท่าเทียบเรือประภาคาร จังหวัดระนอง นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่มีสัญชาติเมียนมา ที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ทั้งนี้เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่มีความประพฤติดี ให้ได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษและปล่อยตัวไป เพื่อเปิดโอกาสให้ได้กลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดีอันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประชาชาติสืบไป สำหรับตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่มีสัญชาติเมียนมา ที่ได้รับการปล่อยตัวตามพระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2562 ของเรือนจำจังหวัดระนองในครั้งนี้ มีจำนวน 59 คน ซึ่งก่อนที่จะได้รับการปล่อยตัว เรือนจำจังหวัดระนอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรต่างๆ ได้ร่วมกันจัดเตรียมความพร้อมก่อนที่จะส่งบุคคลเหล่านี้กลับไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยการฝึกทักษะอาชีพระยะสั้น ให้การศึกษา การพัฒนาจิตใจ การแนะแนวทางประกอบอาชีพ เป็นต้น ///

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น