X

จังหวัดระนอง Kick Off โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

จังหวัดระนอง Kick Off โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ระนอง-จังหวัดระนอง Kick Off โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันนี้(10พ.ค.62) ที่ บ้านหินใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง นายชาตรี จันทร์วีระชัย ปลัดจังหวัดระนอง เป็นประธาน Kick Off เปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดระนอง นายเฉลิมพล ครุอำโพธิ์ นายอำเภอกระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ชาวบ้านหินใหญ่ และประชาชนชาวอำเภอกระบุรี เข้าร่วม เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ในการพัฒนาชุมชนและสร้างความสุขของประชาชน ด้วยวิธีใช้พลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีการพัฒนา ยกระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยดำเนินการในพื้นที่ ปฏิบัติการขจัดความยากจน และพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้งนี้ทุกหมู่บ้านจะได้จัดทำป้ายหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ และจัดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาให้สมาชิกของชุมชน ได้ร่วมมือร่วมใจกันสร้างสิ่งดีงามให้แก่ชุมชนร่วมกันเป็นประจำทุกเดือน เพื่อก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และตระหนักถึงการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง
จังหวัดระนองได้จัดทำการ Kick Off โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในพื้นที่ 5 อำเภอ อำเภอๆ ละ1 หมู่บ้าน รวม 5 หมู่บ้าน พร้อมๆกัน ประกอบด้วย
– บ้านบางสังตี หมู่ที่ ๒ ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง
– บ้านหินใหญ่ หมู่ที่ ๙ ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี
– บ้านบางปรุล่าง หมู่ที่ ๗ ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์
– บ้านบุรีรัมย์ หมู่ที่ ๑ ตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น
– บ้านไร่ใน หมู่ที่ ๗ ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง