จังหวัดระนองประกาศแจ้งประชาชนพร้อมรับมือฝนตกหนัก ลมแรง 7-11 พ.ค.

จังหวัดระนองประกาศแจ้งประชาชนพร้อมรับมือฝนตกหนัก ลมแรง 7-11 พ.ค

ระนอง-นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ปฎิบัติราชทานแทนผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่าทางจังหวัดระนองได้ออกหนังสือคำสั่งด่วนที่สุด ที่รน.0021 /ว61 เรื่องแจ้งให้ทุกหน่วยงาน เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักในช่วงระหว่าง วันที่ 7-11 พ.ค. 2562  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง ได้ติดตามสถานการณ์สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่ 1 (11/2562) คาดว่าในช่วงระหว่างวันที่ 7-11 พ.ค. 2562 ลมตะวันตกกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีลมพัดแรงขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ในบางพื้นที่ของ จ.ระนอง

ลักษณะเช่นนี้อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำล้นตลิ่ง น้ำป่าไหลหลาก ลมกระโชแรงและดินถล่มได้ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรง ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง ดังนั้นเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม และลมกระโชกแรง อันเนื่องมาจากฝนตกหนักต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบแก่ชาวบ้านและทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย จึงขอให้ทุกหน่วยงาน อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมกำลังคน อุปกรณ์เตรียมพร้อมตลอด 24 ชม.ตลอดช่วงการประกาศแจ้งเตือนนี้

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น