พม่าขนรถเมล์เชื่อมขนส่งชายแดนด้านระนอง-เกาะสอง มะริด ทวาย รับการท่องเที่ยว การค้าขยายตัว

พม่าขนรถเมล์เชื่อมขนส่งชายแดนด้านระนอง-เกาะสอง มะริด ทวาย รับการท่องเที่ยว การค้าขยายตัว

ระนอง-การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย-เมียนมา (TBC) ครั้งที่ 41 ณ ห้องประชุมโรงแรมวิคตอเรียคลิป จังหวัดเกาะสอง เมื่อวันที่ 26 เม.ย.2562 ที่ผ่านมา มีรายละเอียดการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย-เมียนมาที่ได้ร่วมประชุมหาเรือในหลายประเด็นโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว หลังจากที่การทาองเที่ยวในเมียนมามีการขยายตัวสูงมากในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ทางเมียนมาเริ่มตื่นตัวและเคลื่อนไหวที่จะร่วมมือกับฝ่ายไทยใน ส่วนของ จ.ระนอง มากขึ้น

ประเด็นหารือและความร่วมมือจากการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย-เมียนมา ด้าน จ.ระนอง-เกาะสอง ครั้งล่าสุดที่ทั้งสองฝ่ายมีข้อเสนอและตกลงร่วมกัน ล่าสุดในส่วนของท่องเที่ยว เรือนำเที่ยวเรือใบที่เข้าไปเที่ยวในน่านน้ำพม่า ทางการเมียนมาได้หารือ เรื่องเรือนำเที่ยวให้ ติดตั้งอุปกรณ์ Gps และ โทรศัพท์ ดาวเทียม เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร ระหว่างทหารเรือไทย และทหารเรือ เกาะย่านเชือกประเทศเมียนมา เพื่อได้ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวหรือเรือท่องเที่ยวได้อย่างทันท่วงที่ กรณีเกิดเหตุ ภัยพิบัติต่างๆ เกิดขึ้น

สำหรับ นทท.ชาว เมียนมาทึ่เข้ามาเทึ่ยวในฝั่ง ระนอง ทางการเมียนมาขอ ให้ฝั่งไทยดูแล อำนวยความสะดวกในเรื่องของการผ่านแดน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวทางฝั่งไทยก็อำนวยความสะดวกให้เร็วขึ้นเพื่อที่นทท.ชาวเมียนมา จะได้มีเวลาเที่ยวฝั่งระนองเยอะขึ้น กรณีที่คณะเข้ามาเที่ยวฝั่งระนองเยอะๆ ให้ประสานงานมาก่อนล่วงหน้า เพื่อจะได้ จัดเจ้าหน้าที่ในการตรวจเอกสารผ่านแดนเพิ่มขึ้น เพื่อความสะดวกของนทท.ที่มาเที่ยวระนองเพื่อเป็นแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวซึ่งกันและกัน และเป็น ความร่วมมือของทั้งสองประเทศ อย่างบ้านพี่เมืองน้อง

ส่วนความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของฝ่ายเมียนมา พบว่าขณะนี้หลังจากทางการเมียนมาได้ก่อสร้างเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ตอนใต้จากทวาย มะริด มายัง เกาะสอง ติดชายแดนด้าน จ.ระนอง ใกล้เสร็จแล้วในหลายช่วงเพื่อเป็นเส้นทางสายการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวของเมียนมา ล่าสุดเมื่อช่วงต้นเดือน เม.ย.2562 ที่ผ่านมา ทางการเมียนมาพม่าได้นำรถเมล์โดยสารสมัยใหม่มาประจำการที่ จ.เกาะสองเป็นครั้งแรก เพื่อรองรับการเดินทางรูปแบบใหม่ของเมียนมา โดยหนึ่งในสถานีที่เมียนมาตั้งขึ้นคือบริเวณ”ตรงข้ามบ้านหัวถนน อ.กระบุรี จ.ระนองจุดบ้าน”ทรายปู จ.เกาะสอง วิ่งบริการเส้นทางตอนใต้สุดของเมียนมา ไปยัง ทวาย มะริด วันหนึ่ง จะวิ่งให้บริการประมาน 20 เที่ยว โดยขณะนี้ทางการเมียนมาเปิดขายตั๋ว 2 สถานี ใน จ.เกาะสอง และคาดว่าในอนาคตอันไกล้นี้การเดินทางโดยรถยนต์จะมีบทบาทสำคัญในพื้นที่ทางตอนใต้แทนการเดินทางโดยเรือ และเครื่องบินเช่นที่ผ่านมา เนื่องจากมีราคาถูกกว่ามาก โดยนายธวัช เพ็ชรแก้ว(ตอน)ชาวบ้าน อ.กระบุรี จ.ระนอง ที่เดินทางไปดูรถเมล์ฝั่งพม่าบอกว่ารถเมล์ที่ทางเมียนมานำมาเป็นรถเมล์ที่มีสภาพดีมาก และชาวเมียนมาดูจะตื่นเต้นกับการเดินทางรูปแบบใหม่นี้มาก ซึ่งคาดว่าต่อไปหากการเดินทางในเมียนมาสะดวกสบายมากขึ้น จะทำการการเดินทางมาท่องเที่ยว ติดต่อค้าขายจะคึกคักมากขึ้นอย่างแน่นอน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น