ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดระนองพาล่องแพแลชายแดนไทย-เมียนมา

ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดระนองพาล่องแพแลชายแดนไทย-เมียนมา

ระนอง-วันที่ 27 เม.ย 62 ที่ชุมชนบ้านบางใหญ่ล่าง ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง นายเฉลิมพล ครุอำโพธิ์ นายอำเภอกระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความสามารถการบริหารจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืนจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง พร้อมส่วนราชการและกลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมท่องเที่ยวในเชิงธรรมชาติ กว่า 60 คน จากนั้น ได้ทำพิธีบวชป่าและปลูกต้นไม้พะยูง ณ ศูนย์เรียนรู้ค้นแบบ วิถีคน วิถีป่าและพาล่องแพแลชายแดนไทย-เมียนมา

นายกรวิทย์ ช่วยดู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง กล่าวว่า สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดระนองในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปีทั้งทางบกทางทะเลและแหล่งทางท่องเที่ยวธรรมชาติมากมาย ซึ่งในพื้นที่อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

นั้นได้มีกิจกรรมล่องแพ ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของประชาชนในพื้นที่ ส่วนใหญ่จะยึดอาชีพเกษตรกร มารวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนล่องแพแลชายแดนไทย-เมียนมาแม่น้ำกระบุรี เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชน เป็นรายได้เสริมครอบครัวอีกทางหลังจากราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ

สำหรับบรรยากาศการล่องแพลำน้ำกระบุรี ณ วิสาหกิจชุมชนล่องแพลำน้ำกระบุรี จะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงเศษ ระยะทางในน้ำประมาณ 3 กิโลเมตรเศษ ซึ่งระหว่างที่ล่องแพนักท่องเที่ยวจะได้เห็นสภาพความเป็นอยู่สภาพธรรมชาติทั้งฝั่งไทยและฝั่งเมียนมา และในบางช่วงที่มีดอกไม้บานสะพรั่ง เช่น ดอกจิก ดอกตะแบก จะเป็นภาพที่สวยงาม นอกจากนี้ยังอาจจะได้เห็นดอกไม้สีสันสวยงามทั้ง 2 ฝั่งแม่น้ำแต่ต้องขึ้นอยู่ช่วง สามารถล่องแพเล่นน้ำได้ตลอดเส้นทาง พร้อมรับรู้เรื่องราวความเป็นมาของแต่ละสถานที่แต่ละจุดที่ผ่านจากมัคคุเทศก์หรือผู้นำทาง ระหว่างล่องแพจะมีนำของหวานอาหารว่าง เสร็จสิ้นจากกิจกรรมล่องแพแล้วยังได้อุดหนุนสินค้าชุมชน อาทิ ชาดาวอินคา เมี่ยงคำ ขนมโคไส้ผักเหลียง ข้าวเกรียบผักเหลียง เฟรน ฟรายผักเหลียง และผ้ามัดย้อม อีกด้วย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น