รองปลัดกระทรวงมหาดไทยตรวจติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนระนอง

รองปลัดกระทรวงมหาดไทยตรวจติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนระนอง

ระนอง- รองปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ร่วมประชุมตรวจติดตามการปฏิบัติงานแผนการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด
วันนี้ (25 เม.ย.62 ) ที่ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ ศาลากลางจังหวัดระนอง นายธนาคม จงจิระ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดระนองเพื่อร่วมประชุมตรวจติดตามการปฏิบัติงานแผนการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ของจังหวัดระนอง โดยมีนายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมและให้การต้อนรับ โดยที่ประชุมได้มีการรายงานประเด็นการตรวจติดตามดังนี้ 1. สถานการณ์การดำเนินงานของ ศอ.ปส.จ/ศป.ปส.อ. 2. มาตรการการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 3. ผลการดำเนินงานค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและกลไกการออกติดตามหลังการบำบัดฟื้นฟู 4. การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 5.การดำเนินการงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ข่าวบุญเลื่อน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น