ระนอง เตรียมพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อพื้นที่ชายแดน

ระนอง เตรียมพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อพื้นที่ชายแดน

ระนอง- นายบุญชัย สมใจ นายอำเภอเมืองระนอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2562 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นไปตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2562-2564 ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ หรือโรคระบาด ให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถควบคุมโรคติดต่อ หรือโรคระบาดในพื้นที่ได้รวดรวดเร็วทันเหตุการณ์
จังหวัดระนองจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรค ปี 2562-2564 ขึ้น เพื่อหาแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ หรือโรคระบาด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถดำเนินการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วยั่งยืนมากขึ้น สำหรับแผนปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรค ปี 2562-2564 จังหวัดระนอง ได้แก่ โรคโปลิโอ หัด โรคพิษสุนัขบ้า โรคติดต่อนำโดยยุงลาย โรคเรื้อน ยุติเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ยุติวัณโรค โรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำ ไข้หวัดใหญ่ และโรคอุบัติใหม่และโรคติดต่ออันตราย ซึ่งทั้งหมดเป็นโรคติดต่อสำคัญที่ยังแพร่ระบาดในพื้นที่ชายแดน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น