X

แรงงานพม่าจำนวนมากร่วมเล่นสงกรานต์น้ำแร่ระนอง

()

แรงงานพม่าจำนวนมากร่วมเล่นสงกรานต์น้ำแร่ระนอง

ระนอง-แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาจำนวนมากร่วมเล่นสงกรานต์มนจังหวัดระนองคึกคัก  ในขณะที่เทศบาลเมืองระนองจัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันผู้สูงอายุวันครอบครัวรับเทศกาลสงกรานต์ (13เม.ย.) ที่สวนสุขภาพเทศบาลเมืองระนอง เทศบาลเมืองระนองจัดให้มีพิธีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ สรงน้ำพระรณังคมุณีวงศ์ เจ้าคณะจังหวัดระนอง และรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ กว่า 120 คน ตลอดจนคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ จ.ระนอง และแขกผู้มีเกียรติ โดยมี นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน

นายจิราวัธน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง กล่าวว่า การจัดงานวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งก่อให้เกิดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ ให้ความรู้ด้านการส่งเสริม การป้องกัน และดูแลสุขภาพ พร้อมทั้งให้บุตรหลาน และผู้อาวุโสน้อยได้แสดงมุทิตาจิตต่อผู้สูงอายุ และส่งเสริมความอบอุ่นให้เกิดขึ้นในครอบครัว

รวมถึงเป็นการยกย่องเชิดชูผู้สูงอายุที่ทำคุณประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม กระตุ้นให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ และเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย โดยการจัดงานครั้งนี้ มีพิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับผู้สูงอายุดีเด่น พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ซึ่งบรรยากาศภายในงานได้สร้างความอบอุ่นเป็นอย่างมาก  นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองกล่าวว่า ผู้สูงอายุเป็นบุคคลสำคัญของครอบครัว เป็นผู้ที่ได้เลี้ยงดูบุตรหลานของตนมาจนเติบใหญ่ เป็นผู้ที่มีความปรารถนาดี อยากเห็นลูกหลานเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี ยอมแบกรับความลำบากเพื่อส่งเสริมให้ลูกหลานมีอนาคตที่ดี ดังนั้น ผู้สูงอายุจึงเป็นผู้ทรงวัยวุฒิที่คงคุณงามความดี /////

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง