น้องอาย คว้าธิดาแร่นองประจำปี 2562

น้องอาย คว้าธิดาแร่นองประจำปี 2562

ระนอง-นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า ผลการประกวดธิดาน้ำแร่ระนองประจำปี2562 รอบตัดสินรอบสุดท้ายเมื่อคืนวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา เพื่อเฟ้นหาตัวนางงามตำแหน่งธิดาแร่นอง ในงานส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปี งานอาบน้ำแร่แลระนอง เพื่อเป็นตัวแทนทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง และการท่องเที่ยวของ จ.ระนอง โดยผลตัดสินการประกวด ธิดาน้ำแร่ระนอง ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของการจัดงานอาบน้ำแร่ แลระนอง ณ เวทีกลาง ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนองมีดังนี้

ชนะเลิศรางวัลธิดาน้ำแร่ระนอง ประจำปี 2562 หมายเลข 28 นางสาวปุลชรัศมิ์ รุ่งโรจทรัพย์ หรือน้องอาย อายุ 21 ปี ธารินระนอง ฮอทสปริง ส่งเข้าประกวด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หมายเลข 22 นางสาวธัญทิพย์ แซ่ลี้ หรือน้องฟ้า อายุ 16 ปี อู่นิตย์ยนต์บางกลาง ส่งเข้าประกวดรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หมายเลข 20 นางสาวเมธาวี เสนารัตน์ หรือน้องพลอย อายุ 16 ปี ดร.นิรุตติ สุทธินนท์ ส่งเข้าประกวด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 คนที่ 1 หมายเลข 23 นางสาวมนต์หทัย ดวงภักดี หรือน้องอาย อายุ 17 ปีโครงการชลประทานระนองส่งเข้าประกวด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 คนที่ 2 หมายเลข 9 นางสาวอรนุช พุ่มงาม หรือน้องนุช อายุ 20 ปีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ส่งเข้าประกวด รางวัลขวัญใจชาวระนองคืนที่ 1 หมายเลข 10 นางสาวสุจิรา นันตากาศ หรือน้องนุ่น อายุ 17 ปี โครงการบ้านณยฎาส่งเข้าประกวด

รางวัลขวัญใจชาวระนองคืนที่ 2 หมายเลข 18 นางสาวชลธิชา จันทร์โสม หรือน้องอ๋อมแอ๋ม อายุ 16 ปี ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดระนองส่งเข้าประกวด รางวัลขวัญใจนางงาม หมายเลข 28 นางสาวปุลชรัศมิ์ รุ่งโรจทรัพย์ หรือน้องอาย อายุ 21 ปี ธาริน ระนอง ฮอทสปริง ส่งเข้าประกวด รางวัลมิสมัลติมีเดีย หมายเลข 3 นางสาวศุภิสรา จอตคงสงฆ์ หรือน้องฟีฟ่า อายุ 16 ปี ภูธารารีสอร์ทระนอง ส่งเข้าประกวด รางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนหมายเลข 20 นางสาวเมธาวี เสนารัตน์ หรือน้องพลอย อายุ 16 ปี ดร.นิรุตติ สุทธินนท์ส่งเข้าประกวด

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง