จังหวัดระนองซักซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์

จังหวัดระนองซักซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์

ระนอง- นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานซักซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ บ่อน้ำแร่ร้อนรักษะวาริน (บ่อพ่อ) พร้อมด้วยนายพรเทพ ผ่องศรี นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อให้การจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดระนองเพื่อใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

สำหรับขั้นตอนพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์นั้น พราหมณ์หรือบัณฑิตอ่านโองการบวงสรวง เพื่อบูชาเทพยดา เทพารักษ์ ผู้ดูแลรักษาสถานที่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ประธานพิธีอ่านคาถาพลีกรรมตักน้ำ ประกอบพิธีตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ใส่ขันน้ำสาคร จากนั้นจะมีขบวนรถเชิญขันน้ำสาครจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปยังวัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง เพื่อประกอบพิธีจัดทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์ต่อไป

จังหวัดระนองจึงขอเชิญชวนชาวระนองร่วมในพิธีจัดทำน้ำอภิเษก โดยวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562เวลา 10.00 น. พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ (บ่อน้ำร้อนรักษะวาริน) วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 15.00-22.00 น. พิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์ ณ พระอุโบสถ วัดสุวรรณคีรีวิหาร (วัดหน้าเมือง) พระอารามหลวงและวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดสุวรรณคีรีวิหาร (วัดหน้าเมือง) พระอารามหลวง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น