ท้องถิ่นระนองร่วมลงนามร่วมมือจัดการปัญหาขยะ

ท้องถิ่นระนองร่วมลงนาม กำจัดขยะ

 

ระนอง – องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระนอง ประกอบด้วย 6 เทศบาล 3 อปท.ร่วมบันทึกลงนาม MOU เพื่อร่วมกันบริหารจัดการขยะในพื้นที่หลังเกิดวิกฤติขยะในปัจจุบันเหตุไม่มีศูนย์กำจัดขยะรวม 

นายคีรีศักดิ์ ร่างเล็ก ท้องถิ่นจังหวัดระนอง กล่าวว่า  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมทำบันทึกข้อตกลง ร่วมลงนาม MOU เรื่อง การบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยมีนาย จตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน

เนื่องจากพื้นที่อำเภอเมืองระนองมีปัญหาไม่มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงได้จัดประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักวิชาการและมีความยั่งยืนตามนโยบายของรัฐ ซึ่งจากการประชุมหารือร่วมกัน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย กลุ่มที่ 3 จังหวัดระนอง

โดยมีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจำนวน 9 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลปากน้ำ เทศบาลเมืองระนองเทศบาลเมืองบางริ้น เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เทศบาลตำบลหงาว เทศบาลตำบลราชกรูด องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น และองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยาม ตกลงร่วมกันว่าจะบริหารจัดการขยะมูลฝอยร่วมกัน โดยมอบหมายให้เทศบาลปากน้ำ อำเภอเมืองจังหวัดระนอง เป็นเจ้าของโครงการในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จึงได้ร่วมกันทำบันทึกข้อตกลง MOU ฉบับนี้ขึ้นโดยมีผู้ว่าราชการร่วมลงนามด้วย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น