ระนอง จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดสถานที่ประกอบพิธีน้ำอภิเษก

ระนอง จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดสถานที่ประกอบพิธีน้ำอภิเษก

ระนอง-(1เม.ย.62) ที่ วัดสุวรรณคีรีวิหาร (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดระนอง จิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และประชาชนชาวระนอง ร่วมทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดสุวรรณคีรีวิหาร (พระอารามหลวง)

โดยช่วยกันทำความสะอาดพระอุโบสถ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งต้นไม้ กำจัดวัชพืช กวาดเก็บใบไม้ ฉีดล้างทำความสะอาดถนนและพื้นคอนกรีต เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของสถานที่ที่จะใช้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในการทำ “น้ำอภิเษก” จังหวัดระนอง ในวันที่ 8 และ 9 เมษายน 2562 และยังเป็นการช่วยกันพัฒนา “ศาสนสถาน” ให้สะอาดร่มรื่น งดงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สนองพระราโชบายของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่มีพระราชประสงค์ให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นสังคมที่น่าอยู่และสงบสุข ///

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น