กกต.ระนอง ส่งผลรายงานการเลือกตั้งต่อ กกต.กลาง เรียบร้อย

กกต.ระนอง ส่งผลรายงานการเลือกตั้งต่อ กกต.กลาง เรียบร้อย

ระนอง- นายสัญญา แก้วอนันต์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง เปิดเผยว่าในวันนี้ตนได้เดินทางไปส่งผลรายงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดระนอง ที่ สนง.กกต.เป็นที่เรียบร้อย เพื่อ กกต.จะประกาศรับรองอย่างเป็นทางการต่อไป

โดยสรุปผลการเลือกตั้งของ จ.ระนอง กกต.ระนอง ได้สรุปผลการรวมคะแนนใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเป็นการทั่วไป เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดระนอง วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ดังมีรายละเอียดดังนี้

สำหรับคะแนนของผู้สมัครทั้ง 27 หมายเลข มีดังนี้ หมายเลข 1 นายปรมินทร์ จอมเทพมาลา พรรคกรีน 885 คะแนน อันดับ 7 หมายเลข 2 นายบุญยัง คุ้มเพชร พรรคชาติพัฒนา 689 คะแนน อันดับ 10 หมายเลข 3 นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ พรรคภูมิใจไทย 36,361 คะแนน อันดับ 1 หมายเลข4 นายยืนยง นุ่นลอย พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย 478 คะแนน อันดับ 13 หมายเลข5 นายประโมทย์ เทพนุรักษ์ พรรค เสรีรวมไทย 1,475 คะแนน อันดับ 5 หมายเลข 6 นายสายัณห์ วรวิสุทธิ์ พรรคอนาคตใหม่ 8,541 คะแนน อันดับ 4 หมายเลข7 นายชยพล บัวดิษ พรรคประชาชาติ 611 คะแนน อันดับ 11

หมายเลข 8 นายเผด็จ จันทร์บูรณศิริ พรรค รวมพลังประชาชาติไทย 784 คะแนน อันดับ 9 หมายเลข 9 นายนิพนธ์ ช่วยบรรจง พรรคคลองไทย 173 คะแนน อันดับ 23 หมายเลข 10 นายอาณัติ เอี่ยวภู่ พรรค พลังปวงชนไทย 242 คะแนน อันดับ 20 หมายเลข 11 พลตรีรังสรรค์ ศิริรังสี พรรคไทยรักษาชาติ (ถูกถอดถอนรายชื่อ) หมายเลข 12 นายพงศกร พรหมสุวรรณ พรรคพลังประชารัฐ 21,943 คะแนน อันดับ 2 หมายเลข13 นายสุไรหมาน บรรจบ พรรคประชาภิวัฒน์ 799 คะแนน อันดับ 8 หมายเลข 14 นายวิรัช ร่มเย็น พรรคประชาธิปัตย์ 17,606 คะแนน อันดับ 3 หมายเลข 15 พ.ต.ท.พิชิต สุนทร พรรคเพื่อชาติ 492 คะแนน อันดับ 12 หมายเลข 16 พ.ต.ต.คนอง เนาวสุวรรณ พรรคประชานิยม 406 คะแนน อันดับ 15

หมายเลข 17 นายสราวุธ แผ่นมณี พรรคพลังท้องถิ่นไทย 274 คะแนน อันดับ 18 หมายเลข 18 พ.ต.ท.นาวิน พยัฆยุทธิ์ พรรคเศรษฐกิจใหม่ 927 คะแนน อันดับ 6 หมายเลข 19 พ.ต.ท.อรุณ ศิริคนินทร์ พรรคชาติไทยพัฒนา 302 คะแนน อันดับ 17 หมายเลข 21 น.ส.สุจินดา ดิษขนาน 209 คะแนน อันดับ 22 หมายเลข 22 นายอัมพร น้ำจันทร์ พรรคพลังไทสร้างชาติ 247 คะแนน อันดับ 19 หมายเลข 23 นายพิทยา แท่นแก้ว พรรคพรรคพลังไทยรักชาติ 425 คะแนน อันดับ 14 หมายเลข 24 นายอนุวัฒน์ จันทร์รัตน์ พรรคพลังไทยรักไทย 220 คะแนน อันดับ 21 หมายเลข 25 นางวิไลลักษณ์ แฝงกระโทก พรรคภาคีเครือข่ายไทย 27 คะแนน อันดับ 27 หมายเลข 26นายอัคคพร เศษยา พรรค มหาชน 79 คะแนน อันดับ 26 หมายเลข 27 นายตาลี่ นายาว พรรคไทรักธรรม 116 คะแนน อันดับที่ 25 หมายเลข 28 นายโกเมนทร์ เพชรภู่ พรรคพลังชาติไทย 316 คะแนน อันดับ 16

สรุปผลการรวมคะแนนใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเป็นการทั่วไป เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดระนอง วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 อย่างไม่เป็นทางการ มีดังนี้ จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 135,286 คน รวมจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตน 101,809 คน คิดเป็นร้อยละ 75.25 จำนวนบัตรดี 94,778 บัตร คิดเป็นร้อยละ 93.09 จำนวนบัตรเสีย 5,033 บัตร คิดเป็นร้อยละ 4.94 จำนวนบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 1,998 บัตร คิดเป็นร้อยละ 1.96

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น