ผอ.กกต.ระนอง คาดทราบผลนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการไม่เกิน 21.00 น.

ระนอง-นายสัญญา แก้วอนันต์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง กล่าวว่า บรรยากาศการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดระนอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยยังไม่เกิดปัญหาใดๆ ทั้งยังพบว่าบรรยากาศการเดินทางมาลงคะแนนของประชาชนเป็นไปอย่างคึกคักและต่อเนื่องตลอดตั้งแต่ช่วงเช้าหลังเปิดหีบในเวลา 08.00 น.

เตรียมเช็คผลคะแนนเลือกตั้งระนองได้ที่นี่

โดยในช่วงเวลา 12.00 น.วันนี้พบว่าบางหน่วยมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งเกินร้อยละ 50 แล้ว ส่วนการนับคะแนนเลือกตั้งจะนับในแต่ละหน่วยหลังจากหมดเวลาใช้สิทธิในเวลา 18.00 น. ส่วนคะแนนอย่างไม่เป็นทางการคาดว่าน่าจะทราบได้ในเวลาไม่เกิน 21.00 น.

ข้อมูลพื้นฐานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเป็นการทั่วไป จังหวัดระนอง พบมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดจำนวน 135,283 คน แบ่งหน่วยเลือกตั้งเป็น 203 หน่วยเลือกตั้ง กำหนดเป็น 1 เขตเลือกตั้ง มี ส.ส.ได้ 1 คน ซึ่ง จังหวัดระนองเป็นจังหวัดที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งน้อยที่สุดของประเทศเมื่อเทียบในระดับจังหวัด

โดยจำนวนผู้มีสิทธิแยกตามแต่ละอำเภอมีรายละเอียดดังนี้ อ.เมืองระนอง จำนวนหน่วยเลือกตั้ง 87 หน่วย จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 62,142 คน แยกเป็นชาย 30,896 คน หญิง 31,246 คน
อ.กระบุรี มี 53 หน่วยเลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 36,771 คน แยกเป็นชาย 18,557 คน หญิง 18,214 คน อ.กะเปอร์ จำนวน 25 หน่วยเลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 15,757 คน แยกเป็นชาย 7,907 คน หญิง 7,850 คน อ.ละอุ่น จำนวน 21 หน่วยเลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 11,192 คน แยกเป็นชาย 5,653 คน หญิง 5,539 คน อ.สุขสำราญ จำนวน 17 หน่วยเลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 9,421 คน แยกเป็นชาย 4,698 คน หญิง 4,723 คน

หากแยกจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละอำเภอแยกย่อยเป็นตำบลได้ดังนี้ อ.เมืองระนอง มี 11 ตำบล ประกอบด้วย ต.ทรายแดง 2,690 คน ต.หาดส้มแป้น 2,437 คน ต.เกาะพยาม 868 คน ต.ราชกรูด 7,243 คน ต.บางริ้น 16,479 คน ต.บางนอน 10,187 คน ต.หงาว 4,204 คน ทต.หงาว 2,008 คน ต.ปากน้ำ 3,860 คน ทต.ปากน้ำ 2,016 คน ทม.เมืองระนอง 10,150 คน

อ.กระบุรี ต.ปากจั่น 5,424 คน ต.มะมุ 3,837 คน ต.น้ำจืด 3,213 คน ต.น้ำจืดน้อย 2,361 คน ต.ลำเลียง 7,035 คน ต.บางใหญ่ 2,485 คน ต.จ.ป.ร. 9,581 คน ทต.น้ำจืด 2,835 คน
อ.กะเปอร์ ต.ม่วงกลวง 2,810 คน ต.กะเปอร์ 4,574 คน ต.เชี่ยวเหลียง 1,533 คน ต.บ้านนา 2,543 คน ต.บางหิน 3,255 คน ทต.กะเปอร์ 1,042 คน อ.ละอุ่น ต.บางแก้ว 3,476 คน ต.บางพระเหนือ 2,772 คน ต.ละอุ่นเหนือ 911 คน ต.ในวงเหนือ 1,115 คน ต.ในวงใต้ 1,018 คน ทต.ละอุ่น 1,900 คน อ.สุขสำราญ ต.นาคา 4,838 คน ต.กำพวน 4,583 คน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น