X

ระนอง ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

ระนอง ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

ระนอง-ระนองจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืนสู่ BIMSTECและการส่งเสริมการขนส่งสินค้าชายฝั่ง

นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ อย่างยั่งยืน SEC ประตูสู่ BIMSTEC และการส่งเสริมการขนส่งสินค้าชายฝั่งโดยมีประธานหอการค้า ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการขนส่ง,ผู้ประกอบการส่งออกเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก
นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า จากการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เห็นชอบกรอบแนวความคิดการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ หรือ Special Econonmic Corridor หรือ SEC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช
ให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการขนส่งเชื่อมโยงระหว่างทะเลอ่าวไทยกับทะเลอันดามัน คือการพัฒนาเส้นทางโลจิสติกส์ด้านตะวันตกของประเทศ หรือ Western Gateway ให้สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายและใช้ประโยชน์ในการเป็นประตูส่งออกสินค้าฝั่งตะวันตก เพื่อเชื่อมโยงกับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกไปยังกลุ่ม BIMSTEC ที่มีจำนวนประชากรรวมกับประมาณ 1,500 ล้านคน และมีแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
โดยกำหนดให้ท่าเรือระนองเป็นประตูการค้าทางทะเลฝั่งอันดามัน เพื่อเชื่อมโยงกับท่าเรือต่างๆ ของประเทศในกลุ่ม BIMSTEC รอบอ่าวเบงกอล ได้แก่ ท่าเรือสิตาเว่ ประเทศเมียนมา ท่าเรือจิตตะกอง ประเทศบังคลาเทศ ท่าเรือกัลป์โกต้า ท่าเรือเจนไน ท่าเรือวิสาขปัตตนัม ประเทศอินเดีย ท่าเรือฮัมบันโตต้า ท่าเรือคอมลัมโบ ประเทศศรีลังกา ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้า การท่องเที่ยว เกษตรกร และอุตสาหกรรมบริการด้านต่างอีกด้วย ///////

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง