ระนอง จัดตั้งศูนย์ประสานงานสนับสนุนการเลือกตั้ง

ระนอง จัดตั้งศูนย์ประสานงานสนับสนุนการเลือกตั้ง

ระนอง-นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานแถลงการณ์จัดตั้งศูนย์ประสานงานสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษราษฎร จังหวัดระนอง ที่ ห้องประชุมพลับพลึงธารชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระนอง โดยมีนายสัญญา แก้วอนันต์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ทั้งนี้ศูนย์ประสานงานสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษราษฎร จังหวัดระนอง มีหน้าที่อำนวยการสนับสนุน ประสานงาน ควบคุม ติดตาม รวบรวมรายงานผลการดำเนินการเลือกตั้ง ประเมินสถานการณ์ เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นายสัญญากล่าวต่อว่า กล่าวต่อว่าสำหรับข้อมูลพื้นฐานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฏรเป็นการทั่วไป จังหวัดระนอง ทาง กกต.ได้สรุปข้อมูลล่าสุดเป็นข้อมูลผู้มีสิทธิ ณ วันที่ 26 ก.พ. 2562 ก่อนการเพิ่ม-ถอนชื่อ พบมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดจำนวน 135,283 คน แบ่งหน่วยเลือกตั้งเป็น 203 หน่วยเลือกตั้ง กำหนดเป็น 1 เขตเลือกตั้ง มี ส.ส.ได้ 1 คนโดย กกต.ระนองตั้งเป้ามีผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80ในทุกเขตเลือกตั้ง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น