ระนอง เตรียมจัดประกวดธิดาสองแผ่นดินไทย-เมียนมาร์

ระนอง เตรียมจัดประกวดธิดาสองแผ่นดินไทย-เมียนมาร์

ระนอง- นางเสาวภา ลิ่มศิลา คลังจังหวัดระนอง ประธานกรรมการการประกวดธิดาสองแผ่นดิน ประจำปี 2562 นำคณะผู้สมัครเข้าประกวดธิดาสองแผ่นดิน ประจำปี 2562 รับฟังโอวาทจากนายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง โดยในปีนี้มีผู้สมัครเข้าประกวดธิดาสองแผ่นดิน ประจำปี 2562 รายงานตัวและเข้าฟังโอวาทอย่างพร้อมเพรียง จังหวัดระนองกำหนดจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปี “อาบน้ำแร่แลระนอง” ประจำปี 2562 ขึ้นระหว่างวันที่ 27 มีนาคม-4 เมษายน 2562 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนอง และพื้นที่ต่อเนื่อง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีสัญชาติเมียนร์มา ซึ่งอาศัยอยู่ในจังหวัดระนอง เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม รวมทั้งสร้างกิจกรรมประจำปีเพื่อเป็นปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัด กิจกรรมการประกวดธิดาสองแผ่นดิน เป็นกิจกรรมหนึ่งของการจัดงาน เพื่อเป็นการสนับสนุนเยาวชนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการกล้าคิด กล้าแสดงออกและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง