X

ระนอง จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง

ระนอง จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง

ระนอง- จังหวัดระนอง ร่วมกับ สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง และ กกต.ระนอง จัดสัมมนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง ตามโครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เพื่อเป็นแกนนำกระจายความรู้การเลือกตั้งสู่ชุมชน และประชาชนในพื้นที่

นายอาสา จุลทับ ประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง เปิดเผยว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง จัดสัมมนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ณ เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น ระนอง โดยมีนายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในการสัมมนาและบรรยายพิเศษ เรื่องจังหวัดระนองกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หลังจากนั้น มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ความสำคัญของการออกไปเลือกตั้งและการเตรียมตัวก่อนการเลือกตั้ง กฎหมาย ระเบียบ วิธีการเลือกตั้งรูปแบบใหม่ โดยนายสัญญา แก้วอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง

และช่องทางและการเสนอข่าวสารประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ถูกต้องและน่าสนใจ โดยนายอาสา จุลทับ ประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง มีเครือข่ายการประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน สื่อท้องถิ่น วิทยุชุมชน เครือข่ายบุคคล อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) ในจังหวัดระนอง เข้าร่วมจำนวน 30 คนเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและให้ประชาชนเห็นความสำคัญ และเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างถูกต้อง ถูกวิธีสุจริตและโปร่งใส

ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง จัดกิจกรรมการสัมมนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ โครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจ

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง