ค้าชายแดนด้านระนอง-เกาะสอง ต้นปีปัจจัยหนุนทำยอดการค้าพุ่ง

ค้าชายแดนด้านระนอง-เกาะสอง ต้นปีปัจจัยหนุนทำยอดการค้าพุ่ง
ระนอง-สถานการณ์ค้าชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน จ.ระนอง-เกาะสองยอดพุ่งรับศักราชใหม่ ชี้ผลากสภาวะเศรษฐกิจของเมียนมาที่เริ่มกระเตื้องขึ้นส่งผลให้ยอดการนำเข้าสินค้าจากไทยเพิ่มสูงขึ้น
นางวนิดา อรุโณทัย พานิชย์จังหวัดระนอง กล่าวว่าสำนักงานพานิชย์จังหวัดระนอง สรุปภาวะการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ด้านจังหวัดระนองในช่วงต้นปี 2562 มีแนวโน้มดีขึ้นโดยยอดการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน จ.ระนอง-เกสะสอง ในเดือนมกราคม 2562 มีมูลค่าการค้ารวมทั้งสิ้น 2,547.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาเดือน ธ.ค. 2561 มียอดการค้ารวม 2,499.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.43 ล้านบาท และเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้น 417.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.58 ล้านบาท (มกราคม 2561 มีมูลค่ารวม 2,130.07 ล้านบาท)
มูลค่าการส่งออก เดือนมกราคม 2562 มีมูลค่าส่งออกทั้งสิ้น 1,627.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากเดือนก่อน 35.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.21 (ธันวาคม 2561 มีมูลค่า 1,592.16 ล้านบาท ) และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (มกราคม 2561) เพิ่มขึ้น 307.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.34 (มกราคม 2561 มีมูลค่า 1,319.39 ล้านบาท)

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น