X

ระนองจัดงานวันคนพิการสากล

ระนอง—จังหวัดระนอง จัดงานวันคนพิการสากลประจำปี 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้ร่วมกิจกรรม ,สร้างโอกาสให้คนพิการได้มีส่วนร่วม และได้รับโอกาสเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ทางการศึกษา ทางสังคม และด้านอาชีพ 

นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดระนอง ประจำปี 2560 ซึ่งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดระนอง จัดขึ้น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงยิมเนเซียมสนามกีฬาจังหวัดระนอง เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้ร่วมกิจกรรม เป็นการสร้างโอกาสให้คนพิการได้มีส่วนร่วม และได้รับโอกาสเข้าถึงบริการสวัสดิการทางการแพทย์ ทางการศึกษา ทางสังคม และด้านอาชีพ ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิต และมีคุณภาพที่ดีต่อไป และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศเกี่ยวกับคนพิการ อีกทั้งเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน องค์กรต่างๆ และประชาชนทั่วไปรับรู้ข้อมูลความต้องการจำเป็นของคนพิการ และปฏิบัติต่อคนพิการได้อย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยความเสมอภาค

เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้ร่วมกิจกรรม เป็นการสร้างโอกาสให้คนพิการได้มีส่วนร่วม และได้รับโอกาสเข้าถึงบริการสวัสดิการทางการแพทย์ ทางการศึกษา ทางสังคม และด้านอาชีพ ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิต และมีคุณภาพที่ดีต่อไป

โอกาสนี้ นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ ได้อ่านสารจากนายกรัฐมนตรี “การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน” เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” พร้อมทั้งมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณ และประกาศนียบัตรให้แก่ผู้พิการต้นแบบ ประจำปี 2560 จำนวน 2 ราย จากนั้นได้มอบรถเข็น และอุปกรณ์ช่วยความพิการให้แก่คนพิการ จำนวน 10 ชุด มอบทุนการศึกษา จำนวน 25 ทุน เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการและครอบครัวคนพิการ จำนวน 11 ครอบครัว มอบกายอุปกรณ์ รถเข็น จำนวน 5 ราย รถสามล้อชนิดมือโยก จำนวน 5 รายและว๊อคเกอร์ จำนวน 5 ราย และไม้เท้าค้ำยัน จำนวน 5 ราย และมอบของขวัญของรางวัลพิเศษแก่คนพิการ จำนวน 10 รางวัล

สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วย การแสดงดนตรีของศิลปินวง S2S โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย การแสดงความสามารถของคนพิการ จดทะเบียนและต่อสมุดคนพิการ การแนะแนวและฝึกอาชีพสำหรับคนพิการ การเล่นเกม จัดเลี้ยงอาหาร และของขวัญให้คนพิการ การตรวจพัฒนาการเด็กและให้คำปรึกษา จัดแสดงสื่ออุปกรณ์สำหรับพัฒนาเด็กพิการ สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคนพิการ และการจัดนิทรรศการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ////

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง