รอง ผอ.รมน.ภาค 4 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว จ.ระนอง

ระนอง-รองผอ.รมน.ภาค 4 พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติการด้านข่าวสาร,แรงงานต่างด้าว และเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561ในพื้นที่ จ.ระนอง


พล.ต.เอกพันธ์ สุวรรณวิจิตร รองผอ.รมน.ภาค 4 พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติการด้านข่าวสาร,แรงงานต่างด้าว และเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561ในพื้นที่ จ.ระนอง โดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และร่วมรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับนโยบายของผู้บังคับบัญชาฯ โดยได้ติดตามการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดระนอง จำนวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่จังหวัดระนอง ปีงบประมาณ 2561 นอกจากนี้ยังได้ติดตามแนวโน้มสถานการณ์ การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบันด้วย //

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น