X

เจ้าท่าระนอง วางมาตรการความปลอดภัยเรือโดยสารช่วงเทศกาลปีใหม่

เจ้าท่าระนอง วางมาตรการความปลอดภัยเรือโดยสารช่วงเทศกาลปีใหม่
ระนอง-นาวาตรีอภิชัย คล้ายแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระนอง เปิดเผยว่า สำนักงานเจ้าท่า ภูมิภาค สาขาระนอง มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 เพื่อให้ผู้ประกิอบการหรือเจ้าของหรือผู้ดูแลโป๊ะเทียบเรือ ท่าเทียบเรือ ไปปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 และให้ชาวเรือระมัดระวังในการเดินเรือในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน คาดว่าจะมีประชาชน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวทางน้ำที่สำคัญและเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือทำบุญตามวัดต่างๆ ริมแม่น้ำ ลำคลอง บึง อ่างเก็บน้ำ เขื่อนเก็บน้ำ ที่มีการเดินเรือและชายทะเลเป็นจำนวนมาก อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุทางน้ำขึ้นได้ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระนอง จึงมีมาตรการเพื่อความปลอดภัยและเตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและใช้เรือ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562 ดังนี้ ผู้ควบคุมเรือ ต้องมีความระมัดระวังไม่ประมาท ไม่ดื่มสุรา ไม่เสพสิ่งเสพติด หรือของมึนเมาในขณะปฏิบัติหน้าที่ ได้เดินเรือด้วยความเร็วเกินควร การนำเรือเข้า-ออกจากท่าเทียบเรือต้องให้ผู้โดยสารขึ้น-ลงเรือ เสร็จเรียบร้อยก่อน
นอกจากนี้ ห้ามนำเรือเข้าใกล้บริเวณที่มีการกำหนดไว้สำหรับประชาชนลงเล่นน้ำหรือจัดกิจกรรมทางน้ำและต้องไม่บรรทุกผู้โดยสารเกินกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในใบอนุญาตใช้เรือ รวมทั้งต้องจัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิตไว้ในเรือให้มีอยู่อย่างพอเพียง และสามารถนำมาใช้เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางน้ำได้ทันท่วงที รวมทั้งรับฟังคำพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงเป็นประจำทุกวัน หากมีคำเตือนเรื่องพายุและคลื่นลมแรงควรงดออกจากฝั่ง ส่วนเจ้าของเรือหรือผู้ประกอบกิจการเดินเรือ ต้องหมั่นตรวจสอบ ดูแลสภาพตัวเรือ เครื่องจักรยนต์และท่าเทียบเรือ ให้อยู่ในสภาพที่มีความมั่นคงแข็งแรงเหมาะสมแก่การให้บริการผู้โดยสารโดยเฉพาะโป๊ะเทียบเรือต้องจัดให้มีพวงชูชีพและเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นให้เพียงพอ พร้อมที่จะสามารถนำมาใช้เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางน้ำได้ทัน ติดตั้งป้ายระบุจำนวนผู้โดยสารเรือที่ตัวเรือ ติดตั้งป้ายระบุจำนวนคนที่โป๊ะเทียบเรือสามารถรับน้ำหนักได้ในที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน รวมทั้งต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจตราควบคุม ดูแลมิให้ประชาชนยืนอยู่บนโป๊ะเทียบเรือเกินกว่าจำนวนที่ระบุไว้ นอกจากนี้ขอให้ช่วยกวดขัน ตักเตือน ควบคุม ดูแลให้ผู้ควบคุมเรือที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการเดินเรือโดยเคร่งครัด ประชาชนผู้ใช้บริการเรือโดยสาร การลงเรือไม่ควรยืนคอยบนโป๊ะเทียบเรือ หรือแย่งกันขึ้น-ลงเรือ ควรให้เรือจอดเทียบท่าเรียบร้อยก่อน ขณะอยู่ในเรืออย่านั่งหรือยืนบริเวณท้ายเรือ หัวเรือ กราบเรือและหลังคาเรือ ควรนั่งกระจายออกไปตามตัวเรือ เพื่อมิให้เรือเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งจนเสียการทรงตัว และไม่ควรดื่มสุราหรือของมึนเมาจนไม่สามารถครองสติได้ หากมีความจำเป็นต้องโดยสารเรือ ควรสวมใส่เครื่องแต่งกายที่เหมาะสม สะดวก สามารถถอดออกได้รวดเร็ว เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ สำหรับผู้โดยสารที่ว่ายน้ำไม่เป็นควรขอเสื้อชูชีพจากผู้ควบคุมเรือทุกครั้งเมื่อโดยสารทางเรือ และอย่าตื่นตระหนกตกใจขืนการทรงตัว เมื่อเรือเอียงหรือโคลง จึงขอให้ทำตามคำแนะนำของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระนอง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน////

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง