ปภ.ระนอง เช็คความพร้อม 13 หอเตือนภัยสึนามิหลังเกิดเหตุสึนามิที่อินโดนีเซีย

ปภ.ระนอง เช็คความพร้อม 13 หอเตือนภัยสึนามิหลังเกิดเหตุสึนามิที่อินโดนีเซีย

ระนอง – ปภ.ระนอง ตรวจเช็ก 13 หอเตือนภัยสึนามิ ทั้งระบบอีกรอบ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยว หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวในอินโดนีเซีย

นายวีระวัฒน์ ศิริกุลพิพัฒน์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า จากการที่ได้เกิดเหตุสึนามิในอินโดนีเซีย ถือว่าเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้ ทุกหน่วยงานต้องให้ความสนใจและติดตามข้อมูล และทำการตรวจเช็ก 13 หอเตือนภัยสึนามิ ในชายฝั่งทะเลอันดามันแนวพื้นที่ จ.ระนอง ทั้งระบบอีกรอบ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยวเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้กระมาถึงทะเลอันดามัน ซึ่งแม้ว่าอาจจะยังไม่กระทบถึงจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันของไทยโดยตรง แต่ก็ไม่ควรประมาทเพราะผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่เคยเป็นบทเรียนสำคัญมาแล้วครั้งหนึ่งในปี 2547 สร้างความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สินประชาชนเป็นจำนวนมากนั้นเคยเกิดขึ้นมาแล้วดังนั้นทุกฝ่ายควรนำบทเรียนและประสบการณ์จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาในการเตรียมพร้อมรับมือเพื่อป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นหากเกิดพิบัติภัยที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น

ภัยพิบัติ ซึ่งเป็นภัยธรรมชาติที่ยังเป็นภัยคุกคามมนุษย์อยู่ตลอดเวลา หลากหลายรูปแบบ สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งทาง ปภ.จึงได้ประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลักดดยมี ปภ.ระนอง เป็นเจ้าภาพหลักในการประสานไปยังอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจตรวจสอบหอเตือนภัยว่าทุกหอทั้ง 13 หอเตือนภัยสึนามิตามแนวชายฝั่ง จ.ระนองยังใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ หากพบจุดใดเกิดปัญหาก็ให้เร่งแก้ไขทันทีอย่ารอช้า ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาการตรวจสอบหอเตือนภัยสึนามิจะมีการทดสอบระบบสัญญาณเดือนละ 2 ครั้งคือในวันที่ 1 และวันที่ 16 ของทุกเดือน แต่ตั้งแต่ช่วงกลางปีที่ผ่านมาได้มีการปรับระบบการทดสอบหอเตือนภัยสึนามิใหม่เป็นการทดสอบในทุกวันพุธ โดยจะทำการทดสอบทุกๆสัปดาห์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและชาวบ้านชุมชนชายฝั่งที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ซึ่งจ.ระนองมีพื้นที่เสี่ยงภัยใน 3 อำเภอคือ อ.สุขสำราญ อ.กะเปอร์ และ อ.เมืองระนอง สำหรับผลการทดสอบหอเตือนภัยสึนามิทั้ง 13 แห่ที่ตั้งอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเลอันดามันของ จ.ระนองพบว่าหอเตือนภัย 10 หออยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 100% ส่วนอีก 3 หอพบว่ามีสัญญาณขัดข้อง ทาง จนท.กำลังเร่งทำการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนแล้ว

เรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติในปัจจุบัน ต้องถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำท่วม ภัยแล้ง อัคคีภัย ของแผ่นดินไหว ภัยจากสึนามิ กลายเป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน เนื่องจากจังหวัดระนองยังเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งแผ่นดินไหว และสึนามิ เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ตั้งอยู่ในแนวรอยเลื่อนระนอง ซึ่งพบว่ายังมีแรงกดทับของเปลือกโลกที่อาจจะส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวและสึนามิได้

ดังนั้น การให้ความรู้เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิแก่ประชาชนในจังหวัดระนองมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากระนองเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งแผ่นดินไหวและสึนามิ เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมรับมือเมื่อเกิดภัยพิบัติดังกล่าวขึ้น ซึ่งหน่วยงานท้องถิ่นมีบทบาทอย่างมากในเรื่องภัยพิบัติต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องการแจ้งเตือนภัย การเตรียมอพยพคนในพื้นที่ การจัดเตรียมจุดอพยพ อุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ รวมถึงการให้ความรู้เรื่องภัยพิบัติ การป้องกันตนเอง และข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่ประชาชน นอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมาทางจังหวัดระนองได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารหลบภัยสึนามิหลังที่ 3 ที่ เกาะพยาม ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ จ.ระนอง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น