X

จังหวัดระนอง เปิดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตร@ระนอง” กระตุ้นเศรษฐกิจด้านการเกษตรพร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรกลุ่มภาคใต้ตอนบน

จังหวัดระนอง เปิดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตร@ระนอง” กระตุ้นเศรษฐกิจด้านการเกษตรพร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรกลุ่มภาคใต้ตอนบน

(21มิ.ย.67)   ที่ ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองระนอง นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตร@ระนอง” ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองใน พร้อมด้วย นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เกษตรจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

นางเพ็ญประภา จันทร์คง เกษตรจังหวัดระนอง กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง ได้อนุมัติงบประมาณโครงการงบจังหวัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดระนอง กิจกรรมงานประชาสัมพันธ์มหกรรมสินค้าเกษตร

เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรชาวสวนผลไม้ วิสาหกิจชุมชน องค์กรเกษตรกร กลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตร กลุ่มแปลงใหญ่ Smart Farmer/Young Smart Farmer ผู้ประกอบการ OTOP และเกษตรกรทั่วไป ในจังหวัดระนองและการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรกลุ่มภาคใต้ตอนบน (รวม 7 จังหวัดได้แก่จังหวัดระนอง ชุมพร กระบี่ นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี) ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสในการเพิ่มช่องทางการตลาด อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ศักยภาพทางด้านการเกษตร และส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว

นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรในจังหวัดระนองให้มีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของตนเองมีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รู้จักกับสินค้าคุณภาพจากเกษตรกรในชุมชน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเกษตร เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น และเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคในจังหวัดและเครือข่าย 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน รวมทั้ง เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดระนองให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

โดยบรรยากาศภายในงาน “มหกรรมสินค้าเกษตร@ระนอง” มีการนำผลผลิตและสินค้าเกษตรที่เป็นของดีของเด่นเมืองระนอง มาจัดแสดงนิทรรศการ โชว์นวัตกรรม และจำหน่ายสินค้าด้านการเกษตร เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ต่อยอด เจรจาธุรกิจ ระหว่างผู้ผลิตกับผู้ประกอบการ ผู้ซื้อ และผู้ลงทุน การสร้างขวัญกำลังใจกับให้เกษตรกร โดยการประกวด มอบรางวัล ยกย่อง เพื่อให้เกษตรกรชาวสวน วิสาหกิจชุมชน องค์กรเกษตรกร กลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตร กลุ่มแปลงใหญ่ Smart Farmer/Young Smart Farmer ผู้ประกอบการ OTOP ในจังหวัดระนอง ทั้งใน 5 อำเภอ และเครือข่าย 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน จำนวน 90 กลุ่ม สมาชิกจำนวน 1,200 คน สามารถยกระดับการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง