X

ผวจ.ระนอง เร่งผลักดันการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ผวจ.ระนอง เร่งผลักดันการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น ที่ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดระนอง นายนริศ  นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดระนอง ครั้งที่ 2/2567 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ท้องที่ เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ เพื่อรับทราบผลความก้าวหน้าการขับเคลื่อนมาตรการหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ข้อเสนอแนะเพื่อดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารและอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ไม่ใด้ใช้ รวมถึงมาตรการป้องกันการทุจริตเพื่อแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินโดยมิชอบ กรณีที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน และมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกิน และผลการดำเนินงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 8 (สำนักงาน ปปท. เขต ในพื้นที่จังหวัดระนอง

ผลการดำเนินงานตามภารกิจของ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  การเร่งรัดการเบิกจ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในจังหวัดระนองประจำปีงบประมาณ 2567 ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) แบบไม่เป็นทางการ

ส่วนเรื่องเพื่อพิจารณา แนวทางการบริหารจัดการจัดการโครงการลักษณะ” คิดทำทิ้ง” โครงการดำเนินการแล้วเสร็จและดำเนินการล่าช้า ภายในจังหวัดระนอง- กรณีสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง พื้นที่ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลละอุ่นใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง (แจ้งข้อมูลจาก ชมรมSTRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดระนอง)

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง