X

จังหวัดระนอง จัดพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 43 ฉบับพระราชทาน ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ 33 แห่ง

จังหวัดระนอง จัดพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 43 ฉบับพระราชทาน ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ 33 แห่ง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง จัดพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 43 ฉบับพระราชทาน โดย นายนริศ  นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีมอบให้กับผู้แทนโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระนอง  จำนวน 33 แห่ง พร้อมด้วย นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดระนอง คณะผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียน ครู และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมปะการัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 43 เพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  โดยหนังสือสารานุกรม พิมพ์ขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2516 จนถึงปัจจุบัน รวม 43 เล่ม เป็นสารานุกรมภาษาไทย จัดทำขึ้นเป็นรูปเล่ม เป็นสารานุกรมไทยแบบเป็นชุด เน้นความรู้ที่เกิดขึ้นและใช้อยู่ในประเทศไทย เพื่อเผยแพร่เรื่องราวของ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้คนไทยทุกเพศทุกวัยมีโอกาสได้อ่าน และให้ประชาชนได้ทรงสืบสาน ต่อยอด ตามแนวพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้จัดทำสารานุกรมในรูปแบบ E-Book ด้วย แต่ละเล่มรวบรวมเนื้อเรื่องจากหลากหลายสาขาวิชา เนื้อหาของเรื่องต่างๆ เรียบเรียงให้เหมาะสมกับ 3 ระดับความรู้ ได้แก่ เด็กรุ่นเด็ก เด็กรุ่นกลาง และเด็กรุ่นใหญ่ รวมทั้งผู้ใหญ่ทั่วไป ประชาชนในทุกจังหวัด ทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ได้รับรู้รับทราบ ซึ่งจะทำให้ทั้งผู้ปกครอง ครู อาจารย์ เด็ก และเยาวชน ได้มีโอกาสแสวงหาองค์ความรู้ที่แตกต่างหลากหลายและทั่วถึง

ทั้งนี้ จังหวัดระนองได้รับหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 43 ให้กับสถานศึกษาตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับพระราชทาน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง