X

จังหวัดระนองฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินท่าเรือระนอง กรณีพบ การลักลอบขนสินค้าอันตราย  ลูกเรือป่วยด้วยโรคไข้หวัดนก สร้างความพร้อมรับมือต่อสถานการณ์

จังหวัดระนองฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินท่าเรือระนอง กรณีพบ การลักลอบขนสินค้าอันตราย  ลูกเรือป่วยด้วยโรคไข้หวัดนก สร้างความพร้อมรับมือต่อสถานการณ์

ที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง นายนริศ   นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินท่าเรือระนองประจำปีงบประมาณ 2567  ในสถานการณ์การลักลอบขนสินค้าอันตราย การตรวจพบลูกเรือป่วยด้วยโรคไข้หวัดนก  และการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยมีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน อาสาสมัคร กู้ภัย และหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระนอง ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือกรณีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน อีกทั้งเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดเป็นประจำทุกปี ตามสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นการบูรณการซักซ้อมประสานแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆ หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาจังหวัดระนองได้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินท่าเรือระนอง ไปแล้ว 1 ครั้ง โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 และจะมีการฝึกบนโต๊ะ TTX การฝึกปฏิบัติ Drill  อีกครั้งในวันที่ 5-6 มีนาคม 2567  โดยสถานการณ์สมมติ โครงการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินท่าเรือระนองประจำปีงบประมาณ 2567  ในสถานการณ์การลักลอบขนสินค้าอันตราย การตรวจพบลูกเรือป่วยด้วยโรคไข้หวัดนก  และการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว  ได้ทำการฝึก และสร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย โดยเฉพาะฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ ในการดำเนินการปฏิบัติทั้งการประสานงาน การดูแลผู้ป่วย การกักกัน การตรวจสอบ การแก้ปัญหาต่างๆ เป็นต้น

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง