X

จังหวัดระนอง มอบสิ่งของบำรุงขวัญให้แก่สมาชิกอาสารักษาดินแดน เป็นเกียรติในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อดูแลความเรียบร้อย สงบปลอดภัยของประชาชน

จังหวัดระนอง มอบสิ่งของบำรุงขวัญให้แก่สมาชิกอาสารักษาดินแดน เป็นเกียรติในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อดูแลความเรียบร้อย สงบปลอดภัยของประชาชน

ที่ ห้องรับรองหอประชุมจังหวัดระนอง พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง) นายกองเอกนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน พร้อมด้วยนางสุพินญา นิรามัยวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง นายกองเอกกิตติภพ รอดดอน รองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดระนอง นายกองโทปกาสิต พรประสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดระนอง เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเข้าร่วม

กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อมอบสิ่งของบำรุงขวัญและกำลังใจให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดระนอง โดยเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน  ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 70 ปี เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมจังหวัดระนอง พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง) ที่ผ่านมา ซึ่งผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดระนอง ได้ให้ความอนุเคราะห์จัดหาสิ่งของบำรุงขวัญจากงบประมาณส่วนตัว จำนวน 168 ชุด ให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทุกนาย

นายกองเอกนริศ  นิรามัยวงศ์ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดระนอง กล่าวว่า สิ่งของบำรุงขวัญที่ได้มอบให้กับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เป็นสิ่งบำรุงขวัญและกำลังใจ จากผู้บังคับบัญชาที่ต้องการจะมอบให้ เป็นของขวัญที่นอกเหนือค่าตอบแทนและเบี้ยงเลี้ยงสนามที่ได้รับประจำทุกเดือนอยู่แล้ว ซึ่งของบำรุงขวัญนี้เป็นสิ่งที่มอบให้สำหรับผู้ที่จะรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศและชื่อเสียงอันดีของกองอาสารักษาดินแดนในภายภาคหน้า ตลอดจนการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งหมั่นฝึกฝนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ดีเพื่อทำให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้น

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง