X

อบจ.ระนอง รับเกียรติบัตรหน่วยงานที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดระนอง และโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้บริหารดีเด่นโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566

อบจ.ระนอง รับเกียรติบัตรหน่วยงานที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดระนอง และโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้บริหารดีเด่นโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566

นายธนกร บริสุทธิญาณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566 ณ เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยมีนายศักระ  กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ชมรม TO BE NUMBER ONE  5 อำเภอ เยาวชนโรงเรียนระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ สถานประกอบการและชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 500 คน

จังหวัดระนอง ได้ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ ที่ทรงห่วงใยประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะเยาวชนไทยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันกลุ่มเด็กและเยาวชน อายุ 6-24 ปี ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และเพื่อให้เยาวชนได้กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง

สร้างสรรค์และแสดงความสามารถ ตามความถนัดของตนเอง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง งานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดระนอง จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 โดย อบจ.ระนอง เป็นองค์กรที่สนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE มาอย่างต่อเนื่อง

และในปีนี้ นายก อบจ.ระนอง ได้เข้ารับเกียรติบัตรหน่วยงานที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดระนอง โดยสนับสนุนการประกวดผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2566, และโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้บริหารดีเด่นโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด  ประจำปี 2566

นอกจากนี้ ยังร่วมชมบูธนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานของจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE 5 อำเภอ การแสดงความสามารถของ TO BE NUMBER ONE IDOL และ TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE จังหวัดระนอง ประจำปี 2566 และการแสดงความสามารถของสมาชิก TO BE NUMBER ONE ของแต่ละโรงเรียน โดย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง