X

จังหวัดระนองจัดกิจกรรมโดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี(วันที่ 4 กรกฏาคม)ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล อำเภอละอุ่น

จังหวัดระนองจัดกิจกรรมโดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี(วันที่ 4 กรกฏาคม)ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล อำเภอละอุ่น

ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลในวงใต้  บ้านบุรีรัมย์ หมู่ที่ 1 ตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ได้เป็นประธานจัดกิจกรรมโดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี(วันที่ 4 กรกฏาคม)ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่(พอ.สว.)

ให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล อำเภอละอุ่นโดยมี นายแพทย์นรเทพ อัศวพัชระ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง พร้อมคณะแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ อสม. และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง สาธารณสุขอำเภอละอุ่น ตำรวจตระเวนชายแดน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดูแล และตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนในพื้นที่

ซึ่งในครั้งนี้มีผู้ประชาชนเข้ารับริการ จำนวน 27 ราย โดยเข้ารับการตรวจรักษา – ราย ทันตกรรม 10 ราย มุมโตเต็มวัย 7 ราย แพทย์แผนไทย 19 ราย เจาะเลือดหาเชื้อมาลาเรีย 32 ราย แจกยาสิ่งของ 2 ราย มอบยาชุดพระราชทาน 50 ราย และให้คำปรึกษา 3 ราย

หลังจากนั้น นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข แพทย์ พยาบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือประสานกับ ผู้นำชุมชนและ อสม.นำส่งใบรับยาและเจาะเลือดที่ โรงพยาบาลละอุ่น และเฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดต่อไป   /

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง