X

ระนอง เร่งแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

ระนอง เร่งแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดระนอง ติดตามช่วยเหลือการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ และ ช่วยเหลือสนับสนุน SMEs

นายราชัน  มีน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุม คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดระนอง  (คบจ.) ระนอง โดยได้ติดตามการการดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.)ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 การพิจารณาด้านนโยบายการดำเนินงานที่สอดรับกับยุทธศาสตร์จังหวัด หรือความต้องการของพื้นที่ กับโครงการพัฒนาช่องทางประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววิสาหกิจชุมชนแหลมนาวโฮมสเตย์ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

พร้อมกันนี้ได้ติดตามการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานราก ผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อรายย่อย ธกส. และ ธนาคารออมสิน ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ในการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการ โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้ครบถ้วน โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินเชื่อฟิโกไฟแนนซ์ การให้คำปรึกษาทางการเงินหรือส่งเสริมวินัยการเงินแก่ประชาชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ นอกจากนี้ยังได้ตดตามการดำเนินงานที่สอดรับกับยุทธศาสตร์จังหวัด หรือความต้องการของพื้นที่ (Area Based) โดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือสนับสนุน ส่งเสริม วิสาหกิจ

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง