X

จังหวัดระนอง จัดงานวันวิสาขบูชาสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ประจำปี 2566 ร่วมสมโภชพระเจดีย์ดาธุ และพระธรรมธาตุเจดีย์ศรีระนอง

จังหวัดระนอง จัดงานวันวิสาขบูชาสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ประจำปี 2566 ร่วมสมโภชพระเจดีย์ดาธุ และพระธรรมธาตุเจดีย์ศรีระนอง

(1 มิ.ย.66) วันนี้ เวลา 17.00 น. ที่ วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดงานวันวิสาขบูชาสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ประจำปี 2566  ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง โดยมีพระระณังคมุนีวงศ์ เจ้าคณะจังหวัดระนอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง สภาวัฒนธรรมจังหวัดระนอง เทศบาลเมืองระนอง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง มูลนิธิระนองสงเคราะห์ ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดระนอง วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง องค์กรภาครัฐและเอกชน รวมทั้งภาคประชาชนผู้มีจิตศรัทธา พุทธศาสนิกชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายธนกร บริสุทธิญาณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ว่า เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ร่วมกันสมโภชพระเจดีย์ดาธุ และพระธรรมธาตุเจดีย์ศรีระนอง ร่วมตระหนักรู้ ศึกษาธรรมะโดยมีพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติที่นับถือศาสนาพุทธ ได้ร่วมกันอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยงานวันวิสาขบูชา ในปีนี้ ตรงกับวันที่ 3 มิถุนายน 2566 ประกอบกับตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ซึ่งนอกจากจะเป็นการทำนุบำรุงศาสนา บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น แล้ว

ยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 โดยกำหนดจัดงานวันวิสาขบูชาสานสัมพันธ์สองแผ่นดินขึ้น ในระหว่างวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2566 ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองระนอง ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการประกวด การแข่งขัน และกิจกรรมการปฏิบัติทั่วไป โดยมีเป้าหมายให้เด็ก เยาวชน และประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน อาทิ  การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566, การจัดพิธีสรงน้ำประทานพระธรรมธาตุเจดีย์ศรีระนอง จากสมเด็จพระอริยวงศคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก , การสักการะพระธรรมธาตุเจดีย์ศรีระนอง และ พระเจดีย์ดาธุ รวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง, ขบวนแห่ผ้าห่มพระเจดีย์ดาธุ และ พระธรรมธาตุเจดีย์ศรีระนอง ,พิธีการทางศาสนา/พิธีเปิดงาน/พิธีสมโภชผ้าห่มพระเจดีย์ดาธุ และพระธรรมธาตุเจดีย์ศรีระนอง , การแสดงศิลปวัฒนธรรมสองแผ่นดิน, การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น (ผลิตภัณฑ์ CPOT/CCPOT),การละเล่นพื้นบ้านของเด็ก และกิจกรรมอีกมากมาย

นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า วันวิสาขบูชา นับว่ามีความสำคัญที่สุด เนื่องจากเป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าถึง 3 ประการด้วยกัน คือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน  สำหรับในปี พ.ศ. 2566 วันวิสาขบูชา ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

 

ซึ่งงานวันวิสาขบูชาสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ในครั้งนี้ เป็นการทำนุบำรุงศาสนา บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ซึ่งกิจกรรมทางศาสนาที่หลากหลาย จะช่วยโน้มน้าวจิตใจของพุทธศาสนิกชนให้ประกอบแต่คุณงามความดี ละความชั่ว เป็นคนดีในสังคม อันจะส่งผลให้สังคมสงบสุขและร่มเย็น ต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง