X

ระนองเมืองแห่งความจงรักภักดีร่วมเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ 

ระนองเมืองแห่งความจงรักภักดีร่วมเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ

(28 พ.ค. 2566) ณ   บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติ “ระนองเมืองแห่งความจงรักภักดี” นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานเปิดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 พร้อมด้วย นายบุญชัย  สมใจ  และนายราชัน   มีน้อย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ว่าที่ร้อยตรี กิตติภพ รอดดอน ปลัดจังหวัดระนอง  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดระนอง และภาคเอกชน ประชาชนชาวจังหวัดระนอง เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ กว่า  1000 คน

นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้ทุกจังหวัดจัดงานโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 ขึ้น เป็นกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีกลมเกลียวของคนในชุมชนและท้องถิ่น    อีกทั้งมีส่วนช่วยในการพัฒนาสุขภาพทางร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง เงินรายได้ทั้งหมดจะมอบสมทบในมูลนิธิชัยพัฒนา และมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ต่อไป

จังหวัดระนอง  โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง  ได้จัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566  เป็นวันสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทยซึ่งหลังจากเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ และดำรงพระอิสริยยศ“พระบาทสมเด็จ-พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

 

ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจหลายด้าน โดยด้านการศึกษาทรงเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา พระราชทานพระราชทรัพย์ร่วมสนับสนุนก่อตั้งโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร และทรงรับโรงเรียนไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ พระราชทานวัสดุอุปกรณ์การศึกษาที่ทันสมัย และมอบทุนช่วยเหลือเยาวชนที่เรียนดี ขยันหมั่นเพียร ประพฤติดี มีคุณธรรม แต่มีฐานะยากจนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันเด็กและเยาวชนยังขาดโอกาสทางการศึกษาเป็นจำนวนมาก

สำหรับการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ ระยะทาง 5.8 กิโลเมตร เริ่มปล่อยตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ “ระนองเมืองแห่งความจงรักภักดี”  จากนั้นได้ผ่านเส้นทางเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดระนอง ได้แก่ พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง) บ่อน้ำแร่ร้อน (บ่อพ่อ) สวนสาธารณะรักษะวารินสถานที่อันเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 ศาลหลักเมืองระนอง และอนุสาวรีย์เจ้าเมืองระนอง  แล้วกลับเข้าเส้นชัย ณ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ “ระนองเมืองแห่งความจงรักภักดี” /// สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง (สวท.ระนอง)

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง