X

กกต.ระนอง ขอให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ก่อนออกไปใช้สิทธิ 14 พ.ค.66

กกต.ระนอง ขอให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ก่อนออกไปใช้สิทธิ 14 พ.ค.66

นายบุญชัย  สมใจ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดระนอง เปิดเผยว่า ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-17.00 น. เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. ซึ่งจังหวัดระนองมี 1 เขตเลือกตั้ง มี 208 หน่วยเลือกตั้ง มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 140,024 คน จึงขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ตรวจสอบบัญชีรายชื่อของตัวเองไว้ล่วงหน้าก่อนออกจากบ้านไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้จากที่เว็บไซต์ของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง /แอปพลิเคชั่น Smart Vote ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือตรวจสอบจากหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน (ส.ส. 1/6) โดยขอให้จดจำลำดับที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งที่จะไปใช้สิทธิ หรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์หรือจดใส่กระดาษ แล้วพกติดตัวไปด้วย เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใช้สิทธิ

โดยเฉพาะสถานที่เลือกตั้งที่มีหลายหน่วยเลือกตั้งอยู่ในที่เดียวกัน เช่น ที่โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง มีหน่วยเลือกตั้ง 6 หน่วย  หรือที่โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา ต.บางนอน อ.เมืองระนอง มีหน่วยเลือกตั้ง 4 หน่วย  เป็นต้น หากไม่ตรวจสอบล่วงหน้าจะทำให้เราสับสนและเสียเวลาด้วย

ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดระนอง กล่าวด้วยว่า ที่สำคัญที่สุดที่ห้ามลืมเด็ดขาดคือหลักฐานที่นำไปแสดงตนในการเลือกตั้งคือ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุก็ใช้ได้ ส่วนบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เป็นต้น หลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยปัจจุบันสามารถใช้ได้ 3 แอปพลิเคชัน คือแอปพลิเคชัน ThaID (บัตรประจำตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกส์) แอปพลิเคชัน DLT QR LICENCE (ใบอนุญาตขับขี่อิเล็กทรอนิกส์) และ แอปพลิเคชัน บัตรคนพิการ (บัตรประจำตัวคนพิการอิเล็กทรอนิกส์)

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง