X

ระนอง จัดกิจกรรมการรับฟังเสียงประชาชนทุกภาคส่วน พร้อมรับเลือกตั้ง

ระนอง จัดกิจกรรมการรับฟังเสียงประชาชนทุกภาคส่วน พร้อมรับเลือกตั้ง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง จัดกิจกรรม “สโมสรคนสื่อ  และเทคนิคการผลิต เผยแพร่สื่อดิจิทัล” รับฟังเสียงประชาชนทุกภาคส่วน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง อบรมเชิงปฏิบัติการรับฟังเสียงประชาชนทุกภาคส่วน ณ  ห้องจันทร์กระพ้อ เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยมี นายวิมล  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง  นายพลัฏฐ์  นิลเนาวรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง

นายพรชัย เอี่ยมโสภณ นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดระนอง และผู้เข้ารับอบรมเชิงปฏิบัติการฯ  กิจกรรม “สโมสรคนสื่อ  และเทคนิคการผลิต เผยแพร่สื่อดิจิทัล”  ซึ่งเป็นเครือข่ายสื่อสารมวลชน และบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมเพื่อเพิ่มทักษะ องค์ความรู้ สำหรับการนำไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่อไป

นายชนาวุธ คุณเมธี ประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง กล่าวว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์  พ.ศ. 2563 – 2580 ซึ่งมี 4 แผนปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย การรับฟังเสียงประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ การสร้างสังคมที่ประชาชนมีภูมิรู้ การเป็นผู้นำด้านข้อมูลดิจิทัลและเครือข่ายข้อมูล และการเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง

โดยแผนปฏิบัติราชการครั้งที่ 1 การรับฟังเสียงประชาชนทุกภาคส่วน ถือเป็นบทบาทสำคัญ ของการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน ทำให้เข้าใจทิศทางแนวโน้มประเด็นความสนใจและพฤติกรรมการบริโภคข่าวสาร นำความเข้าใจนั้นมาใช้ในกระบวนการวางแผนและตัดสินใจ ซึ่งได้มีการเสวนาในหัวข้อ การเลือกตั้ง นโยบาย และทิศทางประเทศที่ประชาชนต้องการ โดยมีนายพลัฏฐ์  นิลเนาวรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง และนายพรชัย เอี่ยมโสภณ นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดระนองเป็นผู้ร่วมเสวนา

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง