X

กฟภ.เปิดอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา ระนอง

กฟภ.เปิดอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา ระนอง

วันที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 11.30 น. ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง นายศุภชัย  เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง โดยมี นายราชัน มีน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง  นายไพฑูรย์ รัตนากร ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคใต้ จ.เพชรบุรี นายทวีศักดิ์  สมบัติแก้ว ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง คณะผู้บริหารและพนักงานร่วมให้การต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ รองประธานหอการค้า  รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองระนอง ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงาน

หลังจากทำพิธีเปิด คณะทั้งหมดได้ร่วมกันถ่ายรูปเป็นที่ระลึก หน้าอาคารสำนักงานแห่งใหม่ และได้เข้าไปเยี่ยมชมอาคารและการทำงานของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง ตั้งอยู่เลขที่ 6/202 ตำบลบางนอน ถนนเพชรเกษม อ.เมือง จ.ระนอง ซึ่งเดิมสถานที่ทำการเป็นอาคาร 2 ชั้น จากจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น และสถานที่ให้บริการมีความคับแคบ ทำให้ลูกค้าผู้มาใช้บริการไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร  ต่อมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้จัดสร้างอาคารสำนักงาน ตามแบบมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  โดยอาคารสำนักงานหลังนี้ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ วันที่ 18 มีนาคม 2562 ในวงเงินก่อสร้าง 41,324,803.-บาท ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 รวมระยะเวลาการก่อสร้าง 480 วัน และย้ายเข้าปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคใต้ จังหวัดเพชรบุรี เป็นหน่วยงานต้นสังกัดของสำนักงานการไฟฟ้าในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี ยกเว้นอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง ประกอบด้วยการไฟฟ้าชั้น 1-3 จำนวน 15 แห่ง การไฟฟ้าสาขา 15 แห่ง และการไฟฟ้าสาขาย่อย 23 แห่ง รวม 53 แห่ง สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง ซึ่งดำเนินงานภายใต้การดูแลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคใต้ จังหวัดเพชรบุรี

อาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง ออกแบบให้เป็นอาคารที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์พลังงาน โดยดำเนินการตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน บนเนื้อที่ 5 ไร่ – งาน – ตารางวา มีพื้นที่ใช้สอยรวมภายในอาคารขนาด 1,466 ตารางเมตร ประกอบด้วย พื้นที่สำนักงานบริการลูกค้า ศูนย์ พรบ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พื้นที่สำหรับปฏิบัติงาน และยังได้ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบภายในสำนักงาน ให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม ลานจอดรถยนต์สำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง มีความพร้อมที่จะให้บริการกับประชาชน ผู้มารับบริการ ตามค่านิยมที่ว่า ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม บนพื้นฐานของความปลอดภัยอย่างยั่งยืน ยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส ได้มาตรฐาน มุ่งพัฒนาคนด้วยนวัตกรรม พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง