X

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 ส่งต่อความสุขให้โรงเรียนบ้านปากน้ำ จ.ระนอง

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 ส่งต่อความสุขให้โรงเรียนบ้านปากน้ำ จ.ระนอง

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 ส่งต่อความสุขให้โรงเรียนบ้านปากน้ำ จ.ระนอง ตามโครงการ “จักรยาน สานฝัน ปันสุข” และ “ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา” สร้างฝันเติมรอยยิ้มให้กับน้อง ๆ โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 พันเอกภูมิพัฒน์  บุญเรืองขาว ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 25 พร้อมด้วย คุณนิสากร บุญเรืองขาว ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมทหารราบที่ 25 และคณะแม่บ้านของกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 25 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองเเละเทศบาลตำบลปากน้ำ จัดกิจกรรมมอบจักรยานตามโครงการ”จักรยาน สานฝัน ปันสุข” และโครงการ”ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา”

พร้อมทั้งได้มอบทุนเพื่อเป็นค่าอาหารมื้อกลางวัน และอุปกรณ์กีฬา รวมทั้งได้จัดกิจกรรมสันทนาการให้กับน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านปากน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ สร้างแรงบันดาลใจ ต่อยอดทางการศึกษา นำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่สู่ตนเอง ครอบครัว และชุมชนในอนาคต

โรงเรียนบ้านปากน้ำ ตั้งอยู่เลขที่ 34 หมู่ที่ 2  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง ซึ่งเป็นโรงเรียนตามแนวขายแดนไทย-เมียนมา ตั้งอยู่บนเกาะคณฑีในทะเลอันดามันทางตอนเหนือ ห่างจากแผ่นดินใหญ่ประมาณ 1 กิโลเมตร มีพื้นที่ 5 ไร่เศษ เปิดเรียนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2492 โดยอาศัยศาลเจ้าตำบลปากน้ำเป็นสถานที่ให้นักเรียนได้เล่าเรียน และปี พ.ศ. 2492 ขุนสวัสดิ์  สวัสดิ์ภักดี ร่วมกับราษฎรในตำบลปากน้ำสละเงินสร้างโรงเรียนขึ้นขนาด 6  เมตร ยาว 9 เมตร พื้นลาดด้วยซีเมนต์หลังคามุงด้วยจากเสาทำด้วยไม้เหลี่ยม ปัจจุบันเป็นโรงเรียนขยายโอกาส เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สภาพสังคมเป็นหมู่บ้านชาวเกาะ มีบ้านเรือนอาศัยอยู่ประมาณ  225  หลังคาเรือน ประชากรประมาณ  800-900  คน นับถือศาสนาพุทธ ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนจีนดั้งเดิมและชนกลุ่มน้อยที่อพยพมาจากชายแดนเมียนมา และสามารถพูดภาษาไทยได้ โดยประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการประมง ค้าขาย และรับจ้างบ้าง บางส่วนมีรายได้น้อยค่อนข้างยากจน  ต้องทำมาหากินไม่ค่อยมีเวลาดูแลทบทวนด้านการเรียนให้ลูก ทำให้ส่งผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียน ทั้งทางด้านอุปกรณ์การเรียน การสอนและการดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาต่างๆในโรงเรียนมีจำกัด ปัจจุบันมี นางสาวสิริลักษณ์  วงศ์กวีวิทย์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากน้ำ

🌈ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ที่มีดำริให้มอบจักรยาน ตามโครงการ “จักรยาน สานฝัน ปันสุข” และ โครงการ”ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา” ให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ตามแนวชายแดน ห่างไกลจากเขตเมือง ขาดแคลนทุนทรัพย์ และนักเรียนที่เดินทางมาศึกษาด้วยความยากลำบาก เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเดินทางเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง ซึ่งการดูแลและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นสิ่งที่กองทัพบกในฐานะหน่วยงานด้านความมั่นคงให้ความสำคัญ

และพร้อมให้ความช่วยเหลือตามศักยภาพที่หน่วยทหารในกองทัพบกสามารถดำเนินการได้ ที่ผ่านมากองทัพบกได้ดูแล และช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล และทุรกันดาร ตลอดจนพื้นที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ มาโดยตลอด น้อง ๆ นักเรียนได้รับจักรยานไปในวันนี้ ขอให้นำจักรยานที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยกันดูแลรักษาให้ดี เพื่อให้รุ่นหลังได้มีจักรยานไว้ใช้ และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง