X

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ส่งมอบบ้านห่วงใยจากใจ GLO

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ส่งมอบบ้านห่วงใยจากใจ GLO

(24 มกราคม 66) นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานพิธีมอบบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2565 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครัวเรือนเป้าหมาย  แก่นายประจักร ไกรยา  ณ  บ้านเลขที่ 137/30 หมู่ที่ 6 ตำบล จ.ป.ร.อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง พร้อมด้วย ทันตแพทย์หญิง สุกีรติ กปิลกาญจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ พัฒนาการจังหวัดระนอง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง นายอำเภอกระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีตำบล จ.ป.ร. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะอาจารย์ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระนอง เข้าร่วมในพิธีฯ

นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายที่ต้องการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ และความยากจนของประชาชนและช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย ตามระบบ TPMAP ที่ตกเกณฑ์มิติด้านความเป็นอยู่ คือมีสภาพบ้านพักอาศัยที่ไม่มั่นคงถาวร โครงสร้างบ้านไม่มีความแข็งแรง โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ให้เกิดโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2565 ในการจัดสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนที่บ้านพักอาศัยไม่มั่นคงถาวร

นับว่าเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์อย่างยิ่ง ในการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดและเข้าถึงครัวเรือนเป้าหมายอย่างแท้จริง และขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ได้ผลักดันให้โครงการเกิดผลสำเร็จ และขอแสดงความยินดีกับครอบครัว นายประจักร ไกรยา ครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนโครงการนี้ พร้อมฝากถึงส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันสนับสนุนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ และความยากจนของประชาชน ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติให้เป็นรูปธรรม และสามารถขยายผลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ต่อไป

 

จังหวัดระนอง โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ดำเนินการโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2565 ด้วยการสร้างบ้านให้แก่ประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยไม่มั่นคงถาวรและเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระบบ TPMAP จำนวน 83 หลัง ทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จังหวัดระนองได้พิจารณาคัดเลือกครัวเรือนเป้าหมายจำนวน 1 หลัง คือ รายนายประจักร ไกรยา บ้านเลขที่ 137/30 หมู่ที่ 6 ตำบลจ.ป.ร. อำเภอกระบุรี และจังหวัดระนองได้ดำเนินการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับครัวเรือนเป้าหมายเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้กำหนดจัดพิธีมอบบ้านในวันนี้

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง