X

ระนอง  จัดงานวันดินโลก“ดินดี  อาหารดี  สุขภาพดี ชีวีมีสุข”

ระนอง  จัดงานวันดินโลก“ดินดี  อาหารดี  สุขภาพดี ชีวีมีสุข”

(5 ธ.ค. 65) เวลา 15.00 น.  นายศักระ  กปิลกาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานพิธีกล่าวสุนทรพจน์และประกาศเจตนารมณ์วันดินโลก เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ในงานกิจกรรมวันดินโลก ประจำปี 2565  “ดินดี  อาหารดี  สุขภาพดี ชีวีมีสุข” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระอัจริยภาพด้านการพัฒนาทรัพยากรดินของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ  ป่าชายเลน  ดำบลม่วงกลวง  อำเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง  ความว่า

“ข้าพเจ้า จะสืบสานศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาดินอย่างยั่งยืน  ข้าพเจ้าจะรักษาความอุดมสมบูรณ์แห่งดิน เพื่อเป็นแหล่งสร้างอาหารที่มีคุณภาพ  ข้าพเจ้าจะต่อยอดขยายผล ขับเคลื่อนเครือข่ายพลังแผ่นดิน สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

โดยมี นายบุญชัย  สมใจ  ปลัดจังหวัดระนอง  หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วม จำนวน 300 คน

จากนั้น  ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ได้มอบสารเร่งและปรับปรุงดิน พด.1 พด.3 พด.5 พด.7 และน้ำหมักชีวภาพ  แก่ หัวหน้าส่วนราชการ หมอดินอาสา  และผู้เข้าร่วมพิธี  จำนวน 24 ชุด

วันดินโลก (World Soil Day) ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี จากการประชุมขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ครั้งที่ 144 ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ สำนักงานใหญ่องค์การเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติ กรุงโรม ประเทศอิตาลี ที่ประชุมได้มีมติสนับสนุนและร่วมกันผลักดันให้มีการจัดตั้ง “วันดินโลก” (World Soil Day) ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี

 

ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  สืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ปรากฏผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและนานาชาติ

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง