X

รพ.ระนอง ชวนออกกำลังกายเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

รพ.ระนอง ชวนออกกำลังกายเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพชน

รพ.ระนอง ชวนออกกำลังกายเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค ให้กับบุคลากร พร้อมเปิดลานออกกำลังกาย the Exercise

วันนี้ (19 ส.ค.65) ที่ ณ  บริเวณลานออกกำลังกาย the Exercise  โรงพยาบาลระนอง นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค บุคลากรโรงพยาบาลระนอง พร้อมเปิดลานออกกำลังกาย the Exercise โรงพยาบาล และร่วม“เต้นแอโรบิก” โดยมี นายแพทย์อรุณ  สัตยาพิศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง  หัวหน้าหน่วยงาน บุคลากรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรมฯ

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลระนอง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค บุคลากรโรงพยาบาลระนอง ซึ่งเป็นการส่งเสริม สนับสนุนและรณรงค์ ให้บุคลากร ประชาชน มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีความเข้าใจในการดูแลตนเอง

เพื่อลดแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของกลุ่มโรคและกลุ่มเสี่ยงในบุคลากร รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง และเสริมสร้างความแข็งแรง ของร่างกาย จิตใจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งเกิดประโยชน์ต่อบุคลากรและประชาชนที่สามารถนำไปใช้ในครอบครัว ชุมชน และเพื่อส่งผลต่อการมีสุขภาพดีถ้วนหน้า

เป็นการส่งเสริมให้ทุกคนได้หันมาใส่ใจสุขภาพโดยการออกกำลังกาย เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคที่เกิดจากพฤติกรรม เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ เป็นต้น

โดยภายหลังพิธีเปิดลานออกกำลังกาย the Exercise โรงพยาบาลระนอง ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ได้ร่วมกิจกรรมแอโรบิก กับผู้ร่วมกิจกรรม

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง