X

ระนอง ระดมทุกภาคส่วนฝึกซ้อมตรียมความพร้อมรับมือสึนามิ

ระนอง ระดมทุกภาคส่วนฝึกซ้อมตรียมความพร้อมรับมือสึนามิ

วันที่ 21 ก.ค. 65 นายนพสิทธิ์  อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในกิจกรรม  KIK  OFF โครงการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ ในการฝึกซ้อมอพยพหนีภัยสึนามิ ประจำปีงบประมาณ 2565  โดยมีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง เจ้าหน้าที่หน่วยงานของภาครัฐที่รับผิดชอบ และหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายนพสิทธิ์  อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกรณีเกิดแผ่นดินไหวและเกิดคลื่นสึนามิ เพื่อลดผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของภาครัฐ ประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบ

และเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เกิดความคุ้นเคยในการฝึกซ้อม เมื่อเกิดเหตุการณ์จริงจะได้ไม่ตื่นตระหนก  อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ประชาชน นักท่องเที่ยว และสถานประกอบการต่าง ๆ ในพื้นที่เสี่ยงภัย ตรวจสอบความพร้อมอุปกรณ์ระบบเตือนภัย

ตลอดจนความพร้อมของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานของภาครัฐที่รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานต่าง ๆ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคพร้อมให้ความช่วยเหลือ และอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัย และศูนย์พักพิงชั่วคราว

นางสำเนียง มณีรัตน์  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง กล่าวว่า การฝึกซ้อมอพยพหนีภัย    สึนามิประจำปีนี้ เน้นการบริหารจัดการศูนย์บัญชาการการอพยพและศูนย์พักพิง

“ภาพรวมของวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นมามีการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ(Table Top Exercise : TTX ) และช่วงบ่าย เวลา 13.30 น. เป็นการฝึกซ้อมปฏิบัติ(Drill) การอพยพหลบภัยสึนามิ  การบัญชาการเหตุการณ์

และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ อาคารหลบภัยสึนามิ บ้านบางเบน โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับอำเภอ และระดับจังหวัดเข้าร่วมฝึกซ้อม โดยมีนายนพสิทธิ์  สุวรรณกุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด และนายอำเภอกะเปอร์เป็นผู้บัญชาการระดับอำเภอ และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอกะเปอร์ เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ ศร.ชล.จังหวัดระนอง กอ.รมน.จังหวัดระนอง

เจ้าหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมการฝึกซ้อมดำเนินการตามขั้นตอน  ส่วนในภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.30-16.00น. เป็นการฝึกปฏิบัติอพยพประชาชนเข้าศูนย์พักพิง โดยสมมติสถานการณ์เกิดสึนามิแล้วต้องอพยพประชาชนในพื้นที่มาที่จุดปลอดภัย นำเข้าสู่กระบวนการศูนย์พักพิง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง