X

ระนอง มอบบัตรประชาชน 56 คนไทยพลัดถิ่น

ระนอง มอบบัตรประชาชน 56 คนไทยพลัดถิ่น

ระนองจัดพิธีปฏิญาณตนและมอบบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้ที่ได้รับการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น 56 ราย

วันนี้ (15 มิ.ย 65) ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองระนอง นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานพิธีปฏิญาณตนและมอบบัตรประจำตัวประชาชน ให้แก่ผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ลงรายการสัญชาติไทย ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555 ที่ผ่านการตรวจสอบ จากหลักฐานต่าง ๆ ทั้งพยานเอกสาร พยานบุคคล ตามที่ปรากฏจนได้รับการรับรองจากคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น จำนวน 56 ราย โดยมีนายอำเภอเมืองระนอง หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน เข้าร่วมพิธี

นายปกาสิต พรประสิทธิ์ นายอำเภอเมืองระนอง กล่าวว่า อำเภอเมืองระนองได้จัดพิธีปฏิญาณตนและมอบบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้มีสัญชาติไทย จำนวนทั้งสิ้น 56 ราย ประกอบด้วย ผู้ที่ได้รับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น จำนวน 15 ราย ที่ผ่านการตรวจสอบ จากหลักฐานต่าง ๆ ทั้งพยาน เอกสาร พยานบุคคล ตามที่ปรากฏ จนได้รับการรับรองจากคณะกรรมการรับรองรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น

และผู้ที่ได้รับการรับรองให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด จำนวน 37 ราย และขอให้ทุกคนที่เข้าร่วมการปฏิญาณตน ในวันนี้จงภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย โดยสมบูรณ์ และดำรงตนในฐานะของพลเมืองไทย ในการร่วมพัฒนาประเทศให้มีความเจริญงอกงาม มีความจงรักภักดีในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เฉกเช่นคนไทยทุกคน ซึ่งการแสดงออกถึงความสามัคคีดังกล่าวที่ทุกท่านสามารถปฏิบัติได้อย่างง่าย คือ การประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี โดยการดำรงตนอยู่ในศีลธรรม ระเบียบกฎหมายหรือกติกาของสังคม ประกอบสัมมาอาชีพ เรียนรู้และพัฒนาตนเอง เพื่อให้ตนเองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขบนวิถีชีวิตพอเพียง

สำหรับการให้สถานะและสัญชาติแก่บุคคลของสำนักงานทะเบียนอำเภอเมืองระนอง ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การกำหนดสถานะบุคคลและพระราชบัญญัติสัญชาติ พุทธศักราช 2508 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พุทธศักราช 2555) และระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจุบันแยกเป็นกลุ่มผู้ได้รับการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น รวมทั้งสิ้น 2,393 ราย ยื่นคำขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นแล้ว

จำนวน 1,321 ราย ได้รับสัญชาติไทยแล้ว 359 ราย อยู่ระหว่างการดำเนินการของอำเภอ 155 ราย ใช้วิธีการอื่นในการดำเนินการ จำนวน 222 ราย ไม่สามารถติดต่อได้ จำนวน 668 ราย และเสียชีวิต จำนวน 7 ราย กลุ่มแก้ไขสถานะตามบิดามารดาของบุตรคนไทยพลัดถิ่นที่ได้สัญชาติไทย มีผู้มายื่นคำร้องเพื่อดำเนินการ จำนวน 180 ราย ได้สัญชาติไทยแล้ว 127 ราย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง