X

ระนอง มอบอุปกรณ์การเรียนตามโครงการเปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน

ระนอง มอบอุปกรณ์การเรียนตามโครงการเปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน

นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วย นางณัษฐพร ชูวงศ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง นางสาวปราณี เรืองพุทธ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง มอบอุปกรณ์การเรียนตามโครงการเปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหาดทรายดำ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายดำ เป็นผู้รับมอบอุปกรณ์การเรียน จำนวน 20 ชุด

จากนั้น ได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเกาะเหลา  มอบอุปกรณ์การเรียน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะเหลา และเกาะสินไห โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะเหลาและเกาะสินไหเป็นผู้รับมอบของบริจาค จำนวน 20 ชุด สำหรับสิ่งของที่นำไปมอบ ได้แก่  อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน และเจลล้างมือ แอลกอฮอล์

นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า การดำเนินโครงการเปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน ซึ่งเป็นการรับบริจาคสิ่งของ อุปกรณ์การเรียน เพื่อสนับสนุนการศึกษา Onsite /Online ของเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสทั่วประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เด็กด้อยโอกาสมีสิ่งของที่สนับสนุนการศึกษาพร้อมสำหรับการเปิดภาคการศึกษาผ่านการบูรณาการทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่

ซึ่งสอดคล้องกับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” แก้ปัญหาเชิงรุกเด็กหลุดออกจากระบบ เพื่อโอกาส สร้างอนาคตให้เด็ก เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องระดับจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง ได้เปิดรับบริจาคสิ่งของหรืออุปกรณ์สนับสนุนการเรียน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนกลุ่มด้อยโอกาสมีสิ่งของและอุปกรณ์การเรียนพร้อมสำหรับการเปิดเทอมใหม่เป็นการสนับสนุนการศึกษาให้น้องๆ เยาวชนด้อยโอกาสต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง