X

“ทุเรียน” ดังระนองได้ฤกษ์ลงสู่ตลาด คาดชาวสวนกวาดรายได้กว่า 2,500 ล้านบาท

“ทุเรียน” ดังระนองได้ฤกษ์ลงสู่ตลาด คาดชาวสวนกวาดรายได้กว่า 2,500 ล้านบาท

ระนองตัดทุเรียนมีดแรก เปิดฤดูกาลเก็บเกี่ยวทุเรียนคาดเงินสะพัดเกษตรชาวสวนทุเรียนระนองกว่า 2,500 ล้านบาท

นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนายอำนวย แออุดม เกษตรจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอ เกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล และผู้ประกอบการ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ไทย ปี 2565 ที่สวนสายหมอก หมู่ 1 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เพื่อรณรงค์และส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ไทย

นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า จังหวัดระนองเป็นแหล่งผลิตไม้ผลคุณภาพแห่งหนึ่งภาคใต้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดปีละหลายพันล้านบาท โดยผลไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ทุเรียน และมังคุด โดยเฉพาะทุเรียน มีลักษณะโดดเด่นและแตกต่าง คือ มีผลผลิตตลอดทั้งปี ลักษณะเปลือกบาง เมล็ดลีบ เนื้อไม่เละ รสชาติ หอม หวาน กลิ่นไม่ฉุน เกษตรกรมีการผลิตตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสม ได้รับมาตรฐาน GAP

ได้รับการขึ้นทะเบียน และการอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  (ทุเรียนในวงระนอง มังคุดในวง ระนอง) ในปีนี้คาดว่าผลผลิตไม้ผลหลัก 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง ของจังหวัดระนองมีปริมาณรวมกันประมาณ 37,142 ตัน รวมมูลค่าไม่น้อยกว่า 2,500 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต ในด้านการตลาดมีทั้งผู้ประกอบการมาตั้งจุดรับซื้อ การรวมกลุ่มเพื่อรวบรวมผลผลิต การจำหน่ายโดยตรงถึงผู้บริโภค และการแปรรูปผลผลิต เป็นต้น

สำหรับมาตรการในการควบคุมป้องกัน และแก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อนสู่ตลาดจังหวัดระนอง ปี 2565 จังหวัดระนอง ได้ออกมาตรการในการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อนออกสู่แล้ว โดยได้กำหนดวันเก็บเกี่ยวทุเรียน ประจำปี 2565 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ซึงผู้ที่จะเก็บเกี่ยวทุเรียนก่อนวันดังกล่าว จะต้องแจ้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อกม. หรือ สำนักงานเกษตรที่ตั้งแปลงปลูก และหากตรวจพบมีทุเรียนอ่อน จะพิจารณาพักใบรับรอง GAP และ MGP พร้อมทั้งขอความร่วมมือเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้จำหน่ายทุเรียน ไม่ซื้อ จำหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) หากพบจะดำเนินการทางกฎหมาย

จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ได้ตัดทุเรียนมีดแรกของจังหวัดระนอง โดยนำหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนเยี่ยมชมสวนไม้ชิมทุเรียน มังคุด และเงาะ ณ สวนสายหมอก หมู่ 1 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมือง จังหวัดระนองอีกด้วย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง