X

จังหวัดระนอง ประกาศนโยบายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดระนอง

จังหวัดระนอง ประกาศนโยบายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดระนอง

จังหวัดระนองประกาศนโยบายการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดระนอง ประจำปี 2565

. นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง มอบหมายให้ นายแพทย์นรเทพ อัศวพัชระ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง โดยมีคณะกรรมการอำนวยการจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบนโยบายการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดระนอง ประจำปี 2565 ดังต่อไปนี้

1. ให้หน่วยงานราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานประกอบการและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทุกแห่ง ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

2. ให้ทุกภาคส่วนร่วมสร้างกระแสรณรงค์การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยสวมเสื้อ TO BE NUMBER ONE จังหวัดระนอง ทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์3. ให้มีการขับเคลื่อนอำเภอ TO BE NUMBER ONE ทุกอำเภอ 4. ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ TO BE NUMBER ONE สนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกประเภท อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

โดยวาระอื่นๆ ประกอบด้วย สรุปผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดระนอง ประจำปี 2564, การดำเนินกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัดและการสนับสนุนเข้าร่วมการประกวดระดับภาคใต้ ประจำปี 2565, นวัตกรรม TO BE NUMBER ONE และพิจารณาร่างคำสั่งคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดระนอง

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง