X

ระนองประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  พร้อมเดินหน้าจัดงานอาบน้ำแร่ แลระนอง ประจำปี 2565

ระนองประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  พร้อมเดินหน้าจัดงานอาบน้ำแร่ แลระนอง ประจำปี 2565

(28 ก.พ.65) นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ในงานอาบน้ำแร่ แลระนอง ประจำปี 2565 ที่ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระนอง พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม เพื่อรับทราบแผนประชาสัมพันธ์การจัดงานพร้อมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรของคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานอาบน้ำแร่ แลระนอง ประจำปี 2565

รวมทั้งพิจารณาสถานที่ และรูปแบบการจัดงานแถลงข่าว โดยที่ประชุมเสนอสถานที่จัดแถลงข่าว ที่พระราชวังรัตนรังสรรค์จำลอง สำหรับวัน เวลา จะได้นำเสนอในการประชุมคณะกรรมการฯ อีกครั้ง พร้อมกันนี้ได้มอบหมายภารกิจตามแผนประชาสัมพันธ์ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนนายอำเภอ

เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้อย่างแพร่หลาย ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ทั้งสื่อวิทยุ สื่อดิจิทัลเพื่อให้ งานอาบน้ำแร่ แลระนอง ประจำปี 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ที่ประชุมได้เสนอให้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชาวเมียนมาที่อยู่ในพื้นที่ระนอง เพื่อดึงดูดในมาเที่ยวงาน เช่น การเชื่อมความสัมพันธ์ผ่านศิลปะการแสดงต่าง ๆ

นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์งานอาบน้ำแร่ แลระนอง ประจำปี 2565 ให้เน้นการเชิญชวนประชาชนมาเที่ยวงาน โดยปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข สร้างความเชื่อมั่นในมาตรการการคัดกรอง

ฝากสื่อให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ งานวันรวมน้ำใจกาชาด วันที่ 10 มีนาคม 2565 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เน้นการประชาสัมพันธ์งานล่วงหน้าในแต่ละวันให้ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวได้ทราบ ให้ทุกหน่วยงานร่วมมือกันในการสร้างการรับรู้ เพื่อให้การจัดงานเป็นที่รับรู้อย่างแพร่หลาย และกว้างขวางต่อไป

สำหรับการจัดงานอาบน้ำแร่ แลระนอง ประจำปี 2565 กำหนดจัดในระหว่างวันที่ 25 มีนาคม-3 เมษายน 2565 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองและพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดไปสู่กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้เสีย

และสร้างกิจกรรมประจำปีเพื่อเป็นปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัด โดยมีกิจกรรมด้านน้ำแร่ และสุขภาพดีด้วยแพทย์ทางเลือก กิจกรรมลานวัฒนธรรมสร้างสุข กิจกรรมของดีศรีท้องถิ่น และตลาดย้อนยุค กิจกรรมส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมการประกวดธิดาน้ำแร่ระนอง เทพธิดาระนอง กิจกรรมประกวดขบวนรถสวยงามของดีแต่ละอำเภอ กิจกรรมเดินแบบผ้าพื้นเมือง กิจกรรมประกวดร้องเพลงท้องที่ ท้องถิ่น และกิจกรรมออกร้านกาชาด

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง