X

บ้านหมอลำ ระนอง สร้างชื่อคว้ารางวัลชนะเลิศหมู่บ้านแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”

บ้านหมอลำ ระนอง สร้างชื่อคว้ารางวัลชนะเลิศหมู่บ้านแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”

บ้านหมอลำ ต.ในวงเหนือ อ.ละอุ่น คว้ารางวัลชนะเลิศหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2564 ของจังหวัดระนอง

ระนอง- ที่ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ ศาลากลางจังหวัดระนอง ก่อนการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดระนอง ครั้งที่ 2/2565 นายสมเกียรติ  ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานการมอบโล่รางวัลให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลจากการประกวดหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด จำนวน 3 รางวัล

ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านหมอลำ หมู่ที่ 3 ต.ในวงเหนือ อ.ละอุ่น รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บ้านห้วยไทรเหนือ หมู่ที่ 1 ต.ลำเลียง อ.กระบุรี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บ้านหล่อไหล หมู่ที่ 6 ต.เชี่ยวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากกรมการปกครอง ได้จัดทำโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2564 ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การสร้างสังคมอยู่เย็น เป็นสุข และได้กำหนดให้การสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้าน อยู่เย็น) เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญเร่งด่วนที่ต้องผลักดัน

ให้เกิดผลสำเร็จตลอดจนเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง  โดยการดำเนินการแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด

ซึ่งกรมการปกครองได้มอบหมายให้จังหวัดดำเนินการตรวจประเมินผลงานและพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กรมการปกครองกำหนด ซึ่งหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโล่รางวัลจากปลัดกระทรวงมหาดไทย..///ขอบคุณข้อมูลภาพ

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง