X

ระนองจัดงานวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน 

()

ระนองจัดงานวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

(10 ก.พ.65) ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนอง นายกองเอก สมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2565

โดยมีนายบุญชัย สมใจ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการอาสารักษาดินแดนจังหวัดระนอง กล่าวรายงาน สมาชิกอาสารักษาดินแดนจังหวัดระนอง ชรบ. เข้าร่วมพิธีสวนสนามและกล่าวคำปฏิญาณตน

พร้อมทำการมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีให้แก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2564 , มอบทุนการศึกษามูลนิธิอาสารักษาดินแดน แก่บุตรสมาชิก อส. มอบเกียรติบัตรแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนดีเด่น และมอบทุนการศึกษาแม่บ้านมหาดไทย

จากนั้น ผู้บังคับแถวได้นำกล่าวคำปฏิญาณตนว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความองอาจ กล้าหาญ ซื่อสัตย์ สุจริต ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักษาความสงบในพื้นที่จังหวัดระนอง อย่างเต็มกำลังความสามารถ

สำหรับการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนจังหวัดระนองนั้น ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของการตั้งหน่วยและร่วมสดุดีต่อวีรกรรมคุณงามความดีของอาสาสมัครรักษาดินแดนที่ได้เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ รักษาความสงบเรียบร้อย และปกป้องรักษาประเทศชาติ นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง