X

เทศบาลเมืองระนอง เดินหน้านำสายไฟฟ้าและสายเคเบิลสื่อสารลงใต้ดิน

เทศบาลเมืองระนอง เดินหน้านำสายไฟฟ้าและสายเคเบิลสื่อสารลงใต้ดิน

เทศบาลเมืองระนอง จับมือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมนำสายไฟฟ้าและสายเคเบิลสื่อสารลงใต้ดินบริเวณถนนเรืองราษฎร์ ความยาว 1.4 กม. ใช้งบประมาณ 109 ล้านบาท

 

นายพินิจ ตันกุล นายกเทศมนตรีเมืองระนอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองระนอง เดินแจกแผ่นปลิวประกาศเทศบาลเมืองระนอง เพื่อเชิญชวนผู้ประกอบการ บริษัท ห้างร้าน และประชาชน สองฝั่งถนนเรืองราษฎร์และพื้นที่ใกล้เคียง ให้เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นการทำประชาพิจารณ์การปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าและสายเคเบิลสื่อสารลงใต้ดิน ตามโครงการพัฒนาถนนสายประวัติศาสตร์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองระนอง ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียน หมิงซิน

สำหรับโครงการดังกล่าว เทศบาลเมืองระนอง ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าและสายสื่อสารทุกชนิดเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนเรืองราษฎร์ ตั้งแต่แยกตลาดเก่า – แยกตลาดพม่า ระยะทางประมาณ 1.4 กิโลเมตร (1,400 เมตร) ขณะนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ออกแบบระบบการนำสายไฟฟ้าและสายเคเบิลสื่อสารทุลงใต้ดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ใช้งบประมาณ 109 ล้านบาท โดยการไฟฟ้าฯ ลงทุน 60 % และเทศบาลเมืองระนอง ลงทุน 40% หากประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ในปี พ.ศ. 2565 นี้ คาดว่าใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 1 ปี

นายพินิจ ตันกุล นายกเทศมนตรีเมืองระนอง กล่าวว่า เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน ตลอดถึงความเดือนร้อนและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชน รวมทั้งให้ประชาชนได้รับทราบความเป็นไปเป็นมาของโครงการ ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงาน งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ ตลอดจนรายละเอียดอื่นตามนัยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548

เทศบาลเมืองระนองจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ผู้ประกอบการ ร้านค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนการประชาพิจารณ์เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดินบริเวณถนนเรืองราษฎร์ ในวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. ณ โรงเรียนหมิงซิน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง